Новости

25-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 25-ой недели.

25-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 25-ой недели.

Нәжіпқызы М., Бейсенов Р., Мансұров З.. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар: оқу құралы. – 2017. – 248 б. Оқу құралы заманауи көміртекті материалдар мен олардың қасиеттері, алу технологиялары мен наноматериалдардың қолданылу аймағына арналады. Оқу құралында Жану проблемалары институтының наноматериалдар мен нанотехно- логиялар бойынша дайындамалары мен зерттеу нәтижелері…

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017»

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017»

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017» Издательский дом «Қазақ университеті» принял участие во II Евразийской международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair – 2017,  которая проходила с 15 по 18 июня 2017 года в городе Астане. Данное мероприятие – одно из важнейших мероприятий…

24-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 24-ой недели.

24-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 24-ой недели.

Садвакасова З.М. Социально-педагогический тренинг: учеб. пособие. – 176 с. В учебном пособии раскрываются теоретические и методические основы социально-педагогического тренинга в учебно-воспитательном процессе в организации образования. В прикладном разделе пособия подробно рассмотрены современные классификации: подходы, модели, форматы, виды, формы организации тренинга. Автор раскрывает тонкости кухни социально-педагогического…

23-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 23-ой недели.

23-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 23-ой недели.

Zhaksybekova К.А., Zhusupov М.А., Kabatayeva R.S. Fundamentals of Vector and Tensor Analysis: educational manual. – 148 p. The tutorial contains the lectures being given at the Department of Theoretical and Nuclear Physics of al-Farabi Kazakh National University. The tutorial is intended for students in physics…

22-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 22-ой недели.

22-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 22-ой недели.

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХ том. Әлімқұлов Т. Жұмбaқ жaн / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. «Aбaйтaну. Тaңдaмaлы еңбектер» көп томдық бaсылымының жиырмaсыншы томынa Т. Әлімқұловтың «Жұмбaқ жaн» aтты моногрaфиялық еңбегі енді. Т.Әлімқұловтың бұл еңбегінің aбaйтaну ғылымындa aлaтын орны үлкен. Aвтор өз еңбегінде Aбaйдың aқындық өнерінің,…

21-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 21-ой недели.

21-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 21-ой недели.

  Жолдасбеков М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. 2017. Ш. 108. – 394 б. Бұл кітапта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті әдебиеттанушы-ғалым, түрколог, филология ғылымдарының докторы, про­фессор Мырзатай Жолдасбековтің Қазақ ұлттық университеті, онда дәріс берген ұстаздары туралы толғаныстары, Абай, Сүйінбай, Жамбыл, Кенен…

20-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 20-ой недели.

20-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 20-ой недели.

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХVІІІ том. Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – 2017. «Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көп томдық басылымның он сегізінші томында Қ. Мұхамедхановтың Абай шығармашылығы туралы жазылған еңбектері енді. Кітап құрамдас екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Абай шығармаларының…

19-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 19-ой недели.

19-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 19-ой недели.

Сост.: Сатыбалдинов Д.Д., Баяндина М.О., Табылдиев К.Б. Образцы процессуальных документов расследования кражи: справочник. – 2017. – 80 с. В настоящую работу включены образцы всех основных процессуальных актов следователя и дознавателя, а также множество иных документов, составляемых в ходе проверки заявления (сообщения) об уголовных правонарушений против…

18-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 18-ой недели.

18-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 18-ой недели.

Базарбаев М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов / Құраст. Г. Байтоғаева, Г.Ж. Орда. – 2017. Ш. 107. – 385 б., сур. Бұл кітап қазақ халқының белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті әдебиет зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Мүсілім Базарбаевтың 90 жылдық мерейтойына…

Объявление! Хабарландыру!

Объявление! Хабарландыру!

Объявление В библиотеке Аль-Фараби состоится презентация книги преподавателей факультета истории  археологии и  этнологии доктора исторических наук  Д. С. Байгунакова,    “ҚAЗAҚСТAННЫҢ   ТAС ДӘУІРІ AРХЕОЛОГИЯСЫ: ТЕОРИЯСЫ, ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН  НӘТИЖЕЛЕРІ” Организаторы: издательский дом «Қазақ университеті». Дата проведения: 12.05.2017г. в 11.00 Место проведения: библиотека Аль-Фараби, 2этаж, «Клуб ученых»  …

Ұлы жеңіс күні құтты болсын!

Ұлы жеңіс күні құтты болсын!

Сұрапыл соғыстан аман өтіп, Тәуелсіз таңда Ұлы Жеңіс күнін аман көріп отырған ардагерлеріміз азайып барады. Бүгінгі бейбіт өміріміз үшін оларға мәңгі қарыздармыз! Ер есімі ел есінде мәңгі қалары сөзсіз. Баршаңызды 9-мамыр жеңіс күнімен құттықтаймыз! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

Отан қорғаушылар күні құтты болсын!

Отан қорғаушылар күні құтты болсын!

Ер жігітке жарасар, қолына алған найзасы, Би жігітке жарасар, еліне тиген пайдасы” деп xалқымыз бекер айтпаса керек. Құрметті достар, Елін сүйген ер азаматтардың төл мерекесі құтты болсын! Отанымыздың іргесі берік, шекарасы тыныш болғай! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

17-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 17-ой недели.

17-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 17-ой недели.

Құраст.: Мәтбек Н.Қ., Тастемирова Г.А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы (техникалық мамандықтарға арналған) . – 2017. – 56 б. Бұл жинақта мамандыққа қатысты мәтіндер сұрыпталып алынып, тыңдаушыларға қазақ тілінен кәсіби бағдар берумен қатар сөйлесім әрекетін жүзеге асыру мақсаты да қамтылды. Мәтіндер жинағы оқытушыларға және дайындық бөлімінде…

Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын!

Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын!

Құрметті ерлігіне елдігі сай, өрлігіне теңдігі сай, бірлігі жарасқан елдің білікті оқырмандары, 1 мамыр -Бірлік күні құтты болсын! Бірлігіміз берекеге, тірлігіміз мерекеге ұласып бейбіт күн кешейік! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

16-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 16-ой недели.

16-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 16-ой недели.

Михеев Е.В. и др. Порядок разработки документов по организации учебно-воспитательного процесса на военной кафедре: метод. пособие. – 2017 – 164 с. Настоящее методическое пособие разработано авторским коллективом под руководством начальника военной кафедры полковника Ажимова О.В.-А., в составе полковника Скокова О.Ю., подполковника запаса Михеева Е.В. Настоящее…

15-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 15-ой недели.

15-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 15-ой недели.

Досаева Б.Т., Қойшыбаев Н., Жауғашева С.А. және т.б. Жалпы физика курсы. 1-бөлім: oқу құралы.  – 2017.  –  322 б. Оқу құралы физика пәні бойынша оқытылатын дәрістің негізінде құрылған. Бұл оқу құралында «Механика. Молекулалық физика. Электро-динамика» бөлімдердің тақырыптары бойынша барлық сұрақтармен қамтылған. Табиғаттағы іргелі заңдарға түсіктеме…

1 2 3 15