Материалы конференций

 1. 01.01.1970 Южная и Центральная Азия / Востоковедение
 2. 01.01.1970 ХХІ ғасырдағы филология ғылымы / Филология
 3. 01.01.1970 Халық тарих толқынында / История
 4. 01.01.1970 Фараби әлемі. Юриспруденция том 3 / Юриспруденция
 5. 01.01.1970 Фараби әлемі. Юриспруденция том 2 / Юриспруденция
 6. 01.01.1970 Фараби әлемі 2014. Юриспруденция том 1 / Юриспруденция
 7. 01.01.1970 Повышение эффективности национальной инновационной системы Том 2 / Экономика
 8. 01.01.1970 Повышение эффективности национ альной инновационной системы Том 1 / Экономика
 9. 01.01.1970 Повышение эффективности национальной инновационной системы Том 4 / Экономика
 10. 01.01.1970 Повышение эффективности национ альной инновационной системы Том 3 / Экономика
 11. 01.01.1970 Фараби әлемі. ФФИП Том 3 / Философия
 12. 01.01.1970 Фараби әлемі. ФФИП Том 2 / Философия
 13. 01.01.1970 Фараби әлемі. ФФИП Том 1 / Философия
 14. 01.01.1970 Фараби әлемі. ФМО 2014 / Международные отношения
 15. 01.01.1970 Фараби әлемі. Филология 2014 / Филология
 16. 01.01.1970 Фараби әлемі. Мехмат 2014 / Математика
 17. 01.01.1970 Фараби әлемі. История / История
 18. 01.01.1970 Фараби әлемі. Востоковедение 2014 / Востоковедение
 19. 01.01.1970 Фараби әлемі 2014 ФДО / Педагогика
 20. 01.01.1970 Ұлттың интеллектуалды деңгейін арттыру және ру хани мұрасын сақтаудағы кітаптың рөлі / Журналистика
 21. 01.01.1970 Тенденции развития уголовной политики / Юриспруденция
 22. 01.01.1970 Суверенный Казахстан / История
 23. 01.01.1970 Становление и развитие системы высшего образования / Образование
 24. 01.01.1970 Состояние и перспективы современн ой филологии. VI Багизбаевские чтения / Филология
 25. 01.01.1970 Современные проблемы физики конденсированного состояния / Физика
 26. 01.01.1970 Современные проблемы биофизики, физиологии и биомедицины / Биология
 27. 01.01.1970 Роль и место адаптивной физической культуры и спорта / Спорт
 28. 01.01.1970 Профессор Ө.Күмісбаевтың шығармашылығы және шығыстану мәселелері / Востоковедение
 29. 01.01.1970 Проблемы воспитания гражданственности / Юриспруденция
 30. 01.01.1970 Педагогика ғылымы мен білім беру саласының өзекті мәселелері / Педагогика
 31. 01.01.1970 Өзгермелі әлем және Қазақстан / История
 32. 01.01.1970 Отандық және шетелдік кітаптану / Журналистика
 33. 01.01.1970 Оразбаев оқулары / История
 34. 01.01.1970 Мен жастарға сенемін / Образование
 35. 01.01.1970 Мағжан және рухани экология / Филология
 36. 01.01.1970 Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары / Востоковедение
 37. 01.01.1970 Қазақстандағы PR және БАҚ / Журналистика
 38. 01.01.1970 Қазақстан археологиясы мен этнология ғылымының өзекті мəселелері мен даму болашағы / История
 39. 01.01.1970 Зерттеу университетінің білім беру кеңістігіндегі мемлекеттік және шет тілдері / Международные отношения
 40. 01.01.1970 Заң білімін жетілдірудің өзекті мәселелері дәстүрлері мен жаңалығы / Этнография
 41. 01.01.1970 Жер қойнауын пайдалану саласындағы экологиялық тәуекелдер / Юриспруденция
 42. 01.01.1970 Жас ғалымдар зердесі / История
 43. 01.01.1970 Джакишевские чтения / Юриспруденция
 44. 01.01.1970 Дәстүрлі және заманауи Қазақстан этнологиясы / Этнография
 45. 01.01.1970 Гармонизация социального и трудового законодательства / Юриспруденция
 46. 01.01.1970 Әбу Насыр әл-Фараби. Дәуір сұхбаттастығы / Образование
 47. 01.01.1970 Аудиовизуалды құжаттар тарихи білім жүйесінде / История
 48. 01.01.1970 Актуальные проблемы физической культуры и спорта / Спорт
 49. 01.01.1970 Актуальные проблемы права собственности и иных вещных прав / Юриспруденция
 50. 01.01.1970 ІІ Қожакеев оқулары / Журналистика
 51. 01.01.1970 ІІ Бекхожин оқулары / Журналистика
 52. 01.01.1970 Казахские чиновники на службе Российской империи / История
 53. 01.01.1970 Қазақстандық білім қоғамы дамуы жолындағы материалдық емес құндылықтарды зерттеу, сақтау және жарияланымдау» / Журналистика
 54. 01.01.1970 Қазақ халқының дәстүрлі этнографиялық мұрасы бойынша материалдар мен зерттеулер / Этнография
 55. 01.01.1970 Қазақстанның ғылымы мен білімін дамытудағы PR-дың рөлі / Журналистика
 56. 01.01.1970 Қазіргі әдебиеттанудың жаңа бағыттары / Филология
 57. 01.01.1970 Қазақстанның интеллектуалдық əлеуетін арттырудағы баспа ісінің жəне электронды басылымдардың рөлі / Журналистика
 58. 01.01.1970 Қазақ тілінің функционалды грамматикасы / Филология
 59. 01.01.1970 Қазақтану және ұлттық инновация / Социология
 60. 01.01.1970 Абайдың ақындық мектебі / Филология
 61. 01.01.1970 Әлем тарихы, тарихнама жəне деректану инновациялық-ғылыми таным жүйесінде / История
 62. 01.01.1970 Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі 3 / Образование
 63. 01.01.1970 Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі 2 / Образование
 64. 01.01.1970 Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі 1 / Образование
 65. 01.01.1970 Земля — наш общий дом / Образование
 66. 01.01.1970 Халиков оқулары 2013 / Юриспруденция
 67. 01.01.1970 Тәжібаев оқулары 2013 / Педагогика
 68. 01.01.1970 Материалы IV междунар.семинара по обучению японскому языку в тюркоязычных странах / Востоковедение
 69. 01.01.1970 Мир науки геофак. 2013 / География
 70. 01.01.1970 Мейірім (ой-толғамдар, зерттеулер, естеліктер) / Филология
 71. 01.01.1970 Актуальные проблемы взаимосвязи философии и права в эпоху глобализации / Юриспруденция
 72. 01.01.1970 Рымғали Нұрғали және алаш әдебиеттануы / Филология
 73. 01.01.1970 V Оразбаев оқулары 2013 / История
 74. 01.01.1970 Социальная модернизация казахстанского общества на новом этапе реформ / Социология
 75. 01.01.1970 Орта Азиядағы білім беру сапасы / Образование
 76. 01.01.1970 Инновации как фактор развития РК в условиях глобализации / Экономика
 77. 01.01.1970 Заң білімін жетілдірудің өзекті мәселелері: дәстүрлері мен жаңалығы / Юриспруденция
 78. 01.01.1970 Түркі фразеологиясы: ұлттық менталитеттің тілдік бейнесі / Востоковедение
 79. 01.01.1970 Химия және химиялық инженерия саласындағы жоғары білім мен ғылымның қазіргі мәселелері / Химия
 80. 01.01.1970 Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы білімнің рөлі ІІІ бөлім / Политология
 81. 01.01.1970 Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы білімнің рөлі ІІ бөлім / Политология
 82. 01.01.1970 Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы білімнің рөлі І бөлім / Политология
 83. 01.01.1970 Отандық және шетелдік кітаптану / Журналистика
 84. 01.01.1970 Қазақстанның жер ресурстарын мемлекеттік басқару / География
 85. 01.01.1970 Заманауи физиканың өзекті мәселелері. М. Әбділдиннің 75 жылдығына / Физика
 86. 01.01.1970 Роль финансово-кредитных рычагов… / Экономика
 87. 01.01.1970 Қазақстанның ақпарат кеңістігі / Искусство
 88. 01.01.1970 Жандаевские чтения 2013 / География
 89. 01.01.1970 Баймурзинские чтения 2012 / Юриспруденция
 90. 01.01.1970 Жастарды мәдени-адамгершілікке тәрбиелеу / Социология
 91. 01.01.1970 Жер — біздің ортақ үйіміз / Образование
 92. 01.01.1970 Діни экстремизм мен терроризмді алдын алу шаралары / Юриспруденция
 93. 01.01.1970 Қазақстанның тәуелсіздігі: тарихи құндылық және ұрпақтар жалғастығы / Юриспруденция
 94. 01.01.1970 Сборник студ.статей_юрфак / Юриспруденция
 95. 01.01.1970 Джолдасбековский симпозиум-1-2 марта 2011 / Образование
 96. 01.01.1970 Борьба с правонарушениями в глобальных коммуникационных сетях / Юриспруденция
 97. 01.01.1970 Борьба с правонарушениями в глобальных коммуникационных сетях / Юриспруденция
 98. 01.01.1970 Спортклубу 60 лет / Спорт
 99. 01.01.1970 VI Симпозиум «Горение и плазмохимия» / Химия
 100. 01.01.1970 Сборник этнография / Этнография
Следующая страница →