Биологияны оқытудың инновациялық әдістемелері. Торманов Н.

2 200 2 800 

Оқу құралында оқу-тəрбие жұмыстарының заманауи
инновациялық əдістемелері, болашақ педагог-мұғалімдерді
дайындау барысында биологиядан сабақ берудің теориялық
жəне практикалық əдіс-тəсілдері баяндалған. Сонымен қатар
оқытудың жаңа технологиялары: кеис-стади, кіріктіріп оқыту
мен дамыту жолдары, модульдік білім беру, проблемалық жағдай
туындатып оқыту, пəн мұғалімінің құзыры, əлеуеті мен кəсіби
біліктігінің жоғары деңгейде болуы қарастырылған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ……………………………………………………………………………..3
1-тарау. Биологияны оқыту əдістемесі пəнінің
қалыптасу тарихы. Мақсаты мен міндеттері ………………….7
1.1. Пəннің мақсаты мен міндеттері ……………………………………….7
1.2. Биологияны оқыту əдістемесі пəнінің басқа ғылым
салаларымен байланысы ………………………………………………….10
1.3. ХХІ ғасырда биология ғылымының дамуының жастарға
білім берудегі рөлі ……………………………………………………………12
2-тарау. Биология пəнін оқытудың дидактикалық
принциптері. Биология пəнінің заманауи
ерекшеліктері …………………………………………………………………17
2.1. Мектепте биологиядан білім берудің əдіснамалық
мəселелері ……………………………………………………………………………..17
2.2. Пəн мұғалімінің құзырлығы мен кəсіби мəдениеттілігін
дамыту …………………………………………………………………………………..19
2.3. Биология жəне ғылыми көзқарастарды дамыту …………………21
2.4. Дидактика мен методиканың (əдістемесінің) қызметі ………..22
2.5. Оқу үрдісінің мақсатын анықтау жəне жоспарлау
əдістері…………………………………………………………………………………..23
2.6. Биологияны оқытудың дидактикалық принциптері……………27
2.7. Биология сабағын өткізуге қойылатын қазіргі талаптар …….32
3-тарау. Биология пəнін оқыту əдістемелері.
Оқыту əдістерін жіктеу …………………………………………………..36
3.1. Оқыту əдістемесіне жалпы сипаттама ………………………………36
3.2. Оқыту əдістері жəне оның қызметі ……………………………………40
3.3. Оқыту əдістерінің мазмұны мен мəні ………………………………..42
3.4. Оқыту əдісін жіктеудің критериясы (нысаны)……………………49
3.5. Оқыту əдістерін жіктеу. Оқытудың белсенді
əдістемелері ……………………………………………………………………..51
3.6. Оқытудың белсенді əдістері мен құралдары ……………………..53
3.7. Биологияны оқыту барысында белсенді əдістемелердің
түрлерін қолдану жолдары ……………………………………………….54
3.8. Сабақтың əдісін таңдау жəне бағалау ………………………………..57
4-тарау. Білім берудегі инновациялық
технологиялары ……………………………………………………………..60
4.1. Кейс – стади əдісі …………………………………………………………….60
4.2. Кіріктіріліп білім берудің тұжырымдамасы ………………………76

4.3. Кіріктіріліп оқыту жəне дамыту жолдары …………………………. 77
4.4. Адаптивті мектепте оқушыларға сабақ өткізудің
ерекшеліктері …………………………………………………………………… 81
4.5. Адаптивті мектеп оқушыларына кіріктірілген сабақ
өткізудің əдіс-тəсілдері …………………………………………………… 82
4.6. Кіріктірілген оқытудың идеялары, əдістері мен
принциптері ……………………………………………………………………… 83
5-тарау. Сабақ оқыту формасы. Сабақтың типтері,
түрлері, құрылымы ………………………………………………………… 94
5.1. Сабақ оқыту формасының шығу тегі ………………………………… 94
5.2. Мектептегі оқыту формасы – сабақ …………………………………… 95
5.3. Сабаққа қойылатын басты талаптар …………………………………. 96
5.4. Биология сабағының құрылымы ……………………………………….. 97
5.5. Лекция- семинар түрінде сабақ өткізу …………………………….. 104
5.6. Эскурсия (табиғат аясына саяхат)……………………………………. 105
5.7. Сыныптан тыс жəне сабақтан тыс өткізілетін дəрістер ……. 106
5.8. Сабақтың құрылымы ………………………………………………………. 109
5.9. Биология мұғалімінің жұмыс жоспары ……………………………. 113
6-тарау. Қазіргі кездегі биология сабағының
ерекшелігі ……………………………………………………………………… 117
6.1. Биологияда сабақтың атқаратын қызметі ………………………… 117
6.2. Оқушының білімін бағалаудың түрлері мен əдістері ……….. 118
6.3. Оқушының білімін жəне шеберлігін бақылау ………………….. 125
6.4. Мұғалімнің сөйлеу мəдениеті …………………………………………. 128
7-тарау. Мектеп биологиясының тараулары.
Мазмұны мен құрылымы
7.1. Мектеп биологиясының мазмұны мен құрылымы ……………. 131
7.2. Өсімдіктану пəнінің құрылымы мен мазмұны жəне
оқыту əдістемелері …………………………………………………………. 135
7.3. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының
мазмұны жəне құрылысы, оны оқыту əдістемелері ………….. 139
7.4. Адам жəне оның денсаулығы атты пəннің
мазмұны мен құрылымы жəне түсіндіру əдістері …………….. 146
7.5. Тіршіліктану пəнінің мазмұны мен құрылымы жəне
түсіндіру əдістері ……………………………………………………………. 150
8-тарау. Биология пəнінің жаратылыстану жəне
гуманитарлық пəндер арасындағы
байланыстары ………………………………………………………………. 169

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Биологияны оқытудың инновациялық әдістемелері. Торманов Н.”