Экология және қоршаған орта проблемалары

2 360 2 960 

XX ғасырдың екінші жартысынан бастап ғылым мен техника-
ның қарқынды дамуымен қоғамның табиғатқа əсері күннен-күнге артып,
адамзаттың алдына жаңа өткір мəселелерді – ең алдымен, экологиялық
проблемаларды қоюда. Осыған байланысты кез келген кəсіби білім
алушы маман осы адамзатты толғандырып отырған қазіргі таңдағы
экологиялық мəселелермен жақын таныс болуы қажет. Оқу құралында
қазіргі таңдағы ғаламдық, ұлттық жəне жергілікті экологиялық мəселе-
лер, оларды шешу жолдары, республикадағы ерекше қорғалатын ау-
мақтар мен биоалуандық түрлері, табиғи ресурстар жəне оларды қорғау
шаралары қарастырылған.
Оқу құралы «Экология» мамандығы бойынша білім алатын ма-
гистранттарға жəне экология пəні бойынша жалпы білім алатын сту-
денттерге арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………………. 3
1-тарау. Кіріспе. Экология ғылымы туралы қысқаша түсінік……… 5
1.1 Экология жəне адамзат тіршілігі………………………………………………. 5
1.2 Экология ғылымының қысқаша даму тарихы жəне экология
пəнінің мазмұны мен міндеттері ………………………………………………. 7
1.3 Тірі материя мен биологиялық жүйелердің бірігу деңгейлері…….. 15
1.4 Қазіргі таңдағы экология ғылымының құрылымы …………………….. 18
1.5 Экологиялық факторлар жəне олардың түрлері ………………………… 21
1.6 Экологиялық факторлардың əсер етуінің кейбір
заңдылықтары …………………………………………………………………………. 25
1.7 Организмдердің экологиялық классификациялары……………………. 31
2-тарау. Қазіргі таңдағы ғаламдық экологиялық проблемалар …… 35
2.1 Жер шарындағы проблемалар түрлері………………………………………. 35
2.2 Əлемдегі демографиялық жағдай жəне азық-түлік
проблемалары………………………………………………………………………….. 36
2.3 Тұщы су тапшылығы жəне шөлдену…………………………………………. 50
2.4 Ғаламдық экологиялық проблемалар жəне олардың
аспектілері ………………………………………………………………………………. 59
2.5 Климаттың ғаламдық жылынуы……………………………………………….. 62
2.6 Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ Конвенциясы………………………….. 72
2.7 Озон қабатының (озоносфераның) бұзылуы ……………………………… 75
2.8 Парникті эффект (жылу эффекті)……………………………………………… 77
2.9 Қышқыл жаңбырлар ………………………………………………………………… 85
2.10 Улы жəне фотохимиялық тұман……………………………………………….. 90
2.11 Əлемдік мұхит проблемалары ………………………………………………….. 92
2.12 Орман алқаптарының азаюы…………………………………………………….. 105
2.13 Биоалуантүрліліктің азаю проблемасы……………………………………… 111
3-тарау. Ұлттық экологиялық проблемалар…………………………………. 118
3.1. Қазақстандағы экологиялық проблемалар…………………………………. 118
3.2 Қазақстандағы су айдындарының экологиялық жағдайлары ……… 121
3.3 Арал теңізі ………………………………………………………………………………. 123
3.4 Балқаш көлі …………………………………………………………………………….. 128
3.5 Каспий теңізі …………………………………………………………………………… 133
3.6 Қазақстандағы əскери-сынақ полигондары……………………………….. 138
3.7 Семей ядролық полигоны ………………………………………………………… 143
3.8 Байқоңыр сынақ полигоны мен космодромы…………………………….. 146
3.9 Тарихи ластану жəне трансшекаралық мəселелер……………………… 150
3.10 Аймақтағы су тапшылығы жəне шөлдену…………………………………. 151

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Экология және қоршаған орта проблемалары”