Жарнама өнері

1 460 2 060 

Бұл оқу құралында жарнаманың теориясы мен практикасы егжейтегжейлі түрде қарастырылады. Жарнама қызметін ұйымдастыру, қаржыландыру көздері мен оның бюджеті ұлттық экономика мысалдары арқылы түсіндіріледі.
Кітап экономика, жұртшылықпен байланыс, журналистика мамандықтары бойынша білім алып жүрген студенттерге, маркетинг жəне жарнама
саласының қызметкерлеріне, ізденушілерге арналған.

Очистить

Product Description

Мазмұны
1-тарау. Жарнама туралы түсінік ……………………………………………………………. 3
1.1. Жарнаманың пайда болуы …………………………………………………………………. 3
1.2. Ерте дəуірдегі Қазақстанда жарнаманың өмірге келуі. «Жарнама»
ұғымының шығу тегі. Кеңестер Одағындағы жарнама. Қазіргі
Қазақстандағы жарнама. Халықаралық жарнама ……………………………………… 8
1.3. Жарнама саласындағы зерттеулер ……………………………………………………… 14
2-тарау. Жарнаманың қоғамдағы рөлі мен функциялары.
Жарнама аудиториясы …………………………………………………………………………….. 19
2.1. Жарнаманың қоғамдағы рөлі, мақсаты мен міндеттері ………………………. 19
2.2. Жарнаманың функциялары ……………………………………………………………….. 22
2.3. Жарнаманы тұтынушылар ………………………………………………………………… 26
3-тарау. Жарнама түрлері, жарнаманы таратушылар, медиажоспарлау ……. 29
3.1. Жарнама түрлері……………………………………………………………………………….. 29
3.2. Жарнаманы тарату құралдары. Бұқаралық ақпарат құралдары.
Жарнаманы жеткізушілердің өзге түрлері ………………………………………………… 38
3.3. Медиажоспарлау ………………………………………………………………………………. 50
4-тарау. Жарнама-маркетингтік коммуникацияның құрамдас бөлігі ……….. 54
4.1. Маркетинг əдістері. Маркетингтік тұжырымдама. …………………………….. 54
Коммуникациялық саясат. Жарнама коммуникациясы.
4.2. Жарнама науқаны түсінігі. Жарнамалық хабарлама……………………………. 66
4.3. Жарнама жəне жұртшылықпен (қоғаммен) байланыс.
Жарнама жəне насихат ……………………………………………………………………………. 80
V-тарау. Жарнама тиімділігі …………………………………………………………………… 90
5.1. Жарнама тиімділігін кешенді бағалау. Жарнаманың экономикалық
тиімділігі. Жарнаманың коммуникативтік тиімділігінің көрсеткіштері ……… 90
5.2. Жарнама тиімділігін болжау. Жарнама тиімділігін айқындау. Мақсатты
аудиторияларды талдау ……………………………………………………………………………. 97
5.3. Жарнама бюджеті. Жарнама бюджетін есептеу тəсілдері ……………………. 105
Пайдаланылған əдебиеттер ……………………………………………………………………… 110

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Жарнама өнері”