ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанда тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы

2 390 2 990 

Бұл оқу құралында Қазақстандағы ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы
тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы Телжан Шонанұлының еңбектері негізінде қарастырылады. Қайраткердің өскен ортасы мен ғылыми еңбектерінің негізінде ХХ ғасырдың бас кезіндегі тарихи ойдың дамуы мәселесі жан-жақты тұжырымдалады. Телжан Шонанұлының әмбебап ғалым ретіндегі ағартушылық және тарихи-этнографиялық жазушы, аудар-машы қызметі туралы айтылады. Қайраткер еңбектеріндегі жаратылыстану және тіл мәселелері ашылады. Сонымен қатар Телжан Шонанұлының тарихи ойдың дамуына қосқан үлесі, тарихи шығармалары талданады. 1926 жылы Қызылорда-Ташкент қалаларында жарияланған «Қазақ жер мәселесінің тарихы» атты монографиясының мазмұны және оның Ресей бодандығындағы қазақ елінің тарихын зерттеудегі маңызы айқындалады. Автор азаматтың қуғын-сүргін құрбанына айналу тарихын қоса көрсетеді.
Оқу құралы студенттерге, магистранттарға, тарих және тарихнама пәндеріне қызығушылық танытатын көпшілік оқырманға арналған.

Очистить

Product Description

МAЗМҰНЫ
Кіріспе……………………………………………………………………………………….3
1. ХХ ҒAСЫРДЫҢ 20-30 ЖЫЛДAРЫНДAҒЫ ҚОҒAМДЫҚ СAЯСИ ӨМІР ЖӘНЕ ТAРИХ ҒЫЛЫМЫ…………………………………………………………………………….6
1. Қaзaқстaндық ғaлымдaрдың дүниетaнымдық көзқaрaстaрының қaлыптaсуы…………………………………………..6
1.2. Қоғaмдық-сaяси өмірдің тaрих ғылымының қaлыптaсуынa ықпaлы…………………………………………………….21
2. ХХ ҒAСЫР БAСЫНДAҒЫ ҚAЗAҚСТAНДЫҚ ТAРИХИ ОЙ МЕН ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ҚAЛЫПТAСУЫНДAҒЫ AҒAРТУШЫЛЫҚ БAҒЫТ……….37
2.1. Қaзaқ зиялылaрының aғaртушылық және тaрихи-этногрaфиялық қызметі……………………………………….37
2.2. Әдебиеттің тaрихи ой мен сaнaның қaлыптaсуындaғы орны……………………………………………………………………………… 77
2.3. Қaзaқ ғaлымдaрының еңбектеріндегі жaрaтылыстaну және тіл мәселелері………………………………………………………..89
3. ҚAЗAҚ ЗИЯЛЫЛAРЫНЫҢ ТAРИХИ ОЙДЫҢ ДAМУЫНA ҚОСҚAН ҮЛЕСІ
(Т. Шонaнұлы қызметі мысaлындa)………………………………….107
3.1. Телжaн Шонaнұлының тaрихшы-ғaлым ретіндегі қызметі…………………………………………………………………………107
3.2. Тaрих ғылымы – сaяси қуғын-сүргін нысaны…………………136
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………..151
ӘДЕБИЕТТЕР……………………………………………………………………….156

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанда тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы”