Адам физиологиясы

1 380 1 980 

Оқулықта физиология пәнінің мақсаты мен міндеті, адам ағзасында болатын физиологиялық құбылыстар жайлы ғылымдағы жаңа материал­дар, биологиялық жүйелердің мезгілдік құрылымдарындағы үрдістердің біртұтастығы, адам ағза­сының сыртқы ортамен байланысының жалпы тепе-теңдік күйі баяндалған.

 

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз                                                                                                            3

 

Кіріспе.  

Физиология ғылымының мақсаты, міндеті, даму тарихы           4

 

 I тарау. Қозғыш ұлпалар                                                                           9

 

1.1. Заттарды тасымалдаудың түрлері                                                    9

1.2. Биомембрана арқылы заттарды тасымалдау                                11

1.3. Қозғыш ұлпалар физиологиясы                                                          15

1.4. Иондық канал және клетка мембраналарының

 құрылысы мен қызметі                                                                                  16

1.5. Қозғыштық және қозу                                                                            20

1.6. Қозғыш ұлпалар және олардың қасиеттері                                    22

1.7. Қозғыш ұлпалардағы электрлік құбылыс                                       23

1.8. Биоэлектрлік құбылысты эксперимент арқылы

 зерттеу әдістері                                                                                               24

1.9. Қозғыш ұлпалардың тітіркендіру заңдары                                     24

1.10. Тұрақты тоқтың ұлпаларға әсері                                                     28

 

 II тарау.Ет жүйесі                                                                                        30

 

2.1. Жіпшелердің жылжу теориясы                                                           32

2.2. Бұлшық ет талшықтарының жіктелуі                                               35

2.3. Қаңқа және бірыңғай салалы еттердің қызметі                              37

2.4. Еттердің жиырылу режимдері                                                             43

 

 

 III тарау. Жүйке жүйесі                                                                             45

 

3.1. Нейрондық теория                                                                                  46

3.2. Мембрананың кабельдік рөлі                                                              48

3.3. Жүйке талшықтары арқылы сигналдың өтуі                                 49

3.4. Нерв импульстерінің шығу тегі                                                           51

3.5. Тыныштық потенциалы                                                                        52

3.6. Әрекет потенциалы                                                                                53

3.7. Синапс                                                                                                        62

 

 IVтарау. Орталық жүйке жүйесі (ОЖЖ)                                            67

 

4.1. Орталық жүйке жүйесінің эволюциялық дамуы

 жайлы қысқаша түсінік                                                                                67

4.2. Жұлын                                                                                                        69

4.3. Жұлынның нейрондық құрылымының ерекшелігі                        70

4.4. Жұлынның өткізгіш жолдары                                                              72

4.5. Жұлынның рефлекторлық қызметі                                                     72

4.6. Бас миы. Ми бағанасы                                                                          73

4.7. Сопақша ми (medulla oblangat)                                                           75

4.8. Көпір (Варолий көпірі)                                                                          77

4.9. Ортаңғы ми                                                                                               78

4.10. Аралық ми                                                                                               80

4.11. Алдыңғы ми. Ми қыртысы асты ядросы                                        82

4.12. Мишық                                                                                                     83

4.13. Үлкен жарты шарлардың қыртысы (ҮЖШҚ)                              87

4.14. Ми қыртысындағы электрлік құбылыс                                          89

4.15. Бас миы нервтері                                                                                   90

4.16. Вегетативтік нерв жүйесінің қызметі (ВНЖ)                                 92

 

 V тарау. Жоғарғы жүйке жүйесі                                                             95

 

5.1. Орталық жүйке жүйесіндегі қозу және тежелудің рөлі                95

5.2. Орталық жүйке жүйесіндегі тежелу процестері                             96

5.3. ОЖЖ-ның рефректорлық қызметі                                                      98

5.4. Нерв орталықтары                                                                                 99

5.5. Орталық жүйке жүйесіндегі тежелу                                                   102

5.6. Орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) рефлекстерді үйлестіруі        103

5.7. Жоғарғы жүйке қызметі                                                                         104

5.8. Шартты рефлекстің жалпы сипаттамасы және қасиеті               105

5.9. Шартты рефлекстің қалыптасуы                                                        106

5.10. Шартты рефлекстің тежелуі                                                              107

5.11. Мидағы парадокстар (әдеттен тыс жағдайлар)                          108

5.12. Бас миының талдау және синтездеу қызметі.

 Динамикалық стереотипі                                                                             110

5.13. Сөз сөйлеудің физиологиялық негізі                                                112

 

 VI тарау. Талдағыштар (анализаторлар)                                            114

 

6.1. Талдағыштардың негізгі атқаратын қызметі                                  115

6.2. Көру талдағышы                                                                                     117

6.3. Көздің қосымша көмекші құрылымдары                                          117

6.4. Көз алмасының қозғалысы                                                                  119

6.5. Көздің жарық сындыру аппараттары                                               119

6.6. Көздің оптикалық жүйесіндегі кемшіліктер                                     120

6.7. Есту мүшесі                                                                                               123

6.8. Кортиев мүшесі                                                                                        124

6.9.  Дәм сезу рецепторлары                                                                        127

6.10. Иіс сезу рецепторлары                                                                        128

 

VIIтарау. Ішкі секреция бездері                                                             130

 

7.1. Гормондардың әсер ету типтері                                                         131

7.2. Гормондардың химиялық табиғатына байланыстылығы          131

7.3. Секреция бөлудің көп функционалдылығы немесе

 бірнеше қызметі                                                                                              133

7.4. Безді клеткалардың биопотенциалы                                                 133

7.5. Безді клеткалардың секреция бөлуін реттеу                                   134

7.6. Гормондарды синтездеу және тасымалдау                                    135

7.7. Ішкі секреция бездерінің қызметін зерттеу әдістері                       137

7.8. Гормондардың қорлануы                                                                     139

7.9. Гормондардың әсер ету механизмі                                                    140

7.10. Бүйрек үсті бездері                                                                               141

7.11. Бүйрек үсті безінің қыртысты бөлігі (қабаты)                              142

7.12. Эпифиз                                                                                                     144

7.13. Қалқанша без                                                                                         144

7.14. Қалқанша серік безі                                                                             146

7.15. Ұйқы безі                                                                                                 147

7.16. Ұйқы безі гормондары                                                                         149

7.17. Гипофиз                                                                                                   150

7.18. Гипофиздің алдыңғы бөлігі                                                                150

7.19. Гипофиздің аралық бөлігі                                                                   153

7.20. Гипофиздің артқы бөлігі                                                                     154

7.21. Жыныс бездері                                                                                       156

 

VIII тарау. Қан және қан айналу жүйелері                                          159

 

8.1. Қан жүйесінің қызметі                                                                            159

8.2. Қанның құрамы және қасиеті                                                              160

8.3. Қанның буферлік жүйелері                                                                  161

8.4. Қанның клеткалары                                                                               163

8.5. Гемоглобин                                                                                               164

8.6. Гемолиз                                                                                                      165

8.7. Лейкоциттер                                                                                             167

8.8.  Қанның түзілуі және қан жүйесін реттеу механизмі                    173

8.9.  Қан түзілуді реттеу                                                                                176

8.10. Қанның тобы                                                                                          177

8.11. Резус-фактор                                                                                          179

8.12. Қанның ұюы                                                                                           179

8.13. Ұлпалар мен қанның формалық элементтерінің

 қан ұюына әсері                                                                                              182

8.14. Тромбоцит – тамыр гемостазы (қан кетуді тоқтату)                  183

8.15. Қанның ұюына қарсы механизмдер                                               185

8.16. Қанның ұюын реттеу                                                                           186

8.17. Қан айналу жүйесі. Гемодинамиканың негізгі принциптері    188

8.18. Артериовеноздық анастомоз (ұштасу)                                           190

8.19. Жүректің қанды ағызуы және таратуы                                          190

8.20. Жүректің қызметі                                                                                  192

8.21. Миокардтың рефлекторлық фазасы және экстросистола        194

8.22. Электрокардиограмма                                                                        195

8.23. Жүрек жұмысы қызметінің реттелуі                                                197

8.24. Лимфа айналымы. Лимфа жүйесінің құрылысы                          200

 

 IX тарау. Тыныс алу жүйесі                                                                     203

 

9.1. Тыныс алу кезеңдері                                                                              203

9.2. Сыртқы тыныс алу. Тыныс алу механизмдері және

зерттеу әдістері                                                                                                204

9.3. Альвеолдағы газ алмасу                                                                       206

9.4. Өкпедегі тыныс алу                                                                                209

 

 

 
   

 

X тарау. Ас қорыту жүйесі                                                                         213

 

10.1. Ас қорыту ферменттері                                                                       214

10.2. Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен атқаратын қызметі     215

10.3. Қоректік заттардың сіңірілуі                                                             221

10.4. Ас қорыту бездерінің қызметін зерттеу                                          221

10.5. И.П. Павловтың ас қорыту физиологиясын дамытудағы

еңбектерінің маңызы                                                                                      222

10.6. Зат және энергия алмасуы                                                                 223

10.7. Майлардың алмасуы                                                                          226

10.8. Көмірсулардың алмасуы                                                                   226

10.9. Энергияның өзгеруі және жалпы зат алмасу                                227

10.10. Тура калориметрия                                                                            227

10.11. Жалпы алмасуды зерттеу                                                                228

10.12. Негізгі алмасу                                                                                      230

10.13. Энергия алмасу                                                                                   231

 

XI тарау. Зәр шығару жүйесі                                                                     233

 

11.1. Бүйректен қан айналу механизмі және оны реттеу                    236

11.2. Зәр түзу механизмі                                                                               236

 

ХІІ тарау. Биологиялық ырғақтар                                                         239

 

12.1. Тірі жүйелердің уақыт аралық құрылымдық

формасы ретіндегі биоырғақтылық туралы жалпы қағида                239

12.2. Биологиялық уақыт                                                                              241

12.3. Ырғақтылық құрылым — табиғаттың

жалпы біртұтастық заңы                                                                              243

12.4. Биоырғақтылықтарды жіктеу және

 оған сипаттама                                                                                               248

 

ХІІІ тарау. Дені сау адамдардағы физиологиялық

процестердің тәуліктік ырғақтылығы                                                  266

 

13.1. Аналардың баланы толғату кезіндегі тәуліктік ырғақтылық   267

13.2. Гормондық белсенділіктің тәуліктік ырғақтылығы                     268

13.3. Зат алмасуының тәуліктік ырғақтылығы                                       270

13.4. Қан ұюының тәуліктік ырғақтылығы                                            &a

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Адам физиологиясы”