Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Таубаева Ш.

3 900 4 500 

Оқулық мазмұнында білім беру практикасын жетілдірудің құралы ретінде педагогикалық зерттеулерді жүргізудің және ұйымдастырудың әдіснамалық және теориялық мәселелері қарастырылған. Педагогика саласында ғылыми ізденістердің мәнін, құрылымын, қызметтерін қарастырғанда ғылыми-педагогикалық таным үдерісінде белсенділік танытатын зерттеушінің субъектілігіне аса көңіл бөлінген.
2016-2017 оқу жылынан бастап оқулық республиканың жоғары оқу орындарында тәжірибеден өтті.
Оқулық магистранттар мен докторанттарға, сондай-ақ білім беру жүйесінде ғылыми ізденістермен айналысушыларға арналады.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ…………………………………………………………………………………………………………..5
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………………….6
1-тарау. ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ:
ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ…………………………………………………………………….9
1.1. Ғылым және ғылыми-педагогикалық зерттеу……………………………………………………9
1.2. Зерттеуші және педагогикадағы зерттеу әрекеті………………………………………………34
1.3. Педагогика әдіснамасы: мәні, қызметтері, негізгі ұғымдары……………………………48
1.4. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық
тұғырлары мен ұстанымдары………………………………………………………………………….60
1.5. Теориялық білім – ғылыми-педагогикалық зерттеудің базасы………………………….82
1.6. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің
логикасы мен тұжырымдамасы………………………………………………………………………95
2-тарау. ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ АППАРАТЫ……………………………………………………………112
2.1. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің мәселесі мен
тақырыбы, көкейкестілігі……………………………………………………………………………..112
2.2. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің нысаны мен пәні…………………………………….130
2.3. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің мақсаты,
болжамы мен міндеттері……………………………………………………………………………….135
2.4. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің ұғымдық-түсініктік алаңы………………………149
2.5. Зерттеудің қорғауға ұсынылатын қағидалары………………………………………………..155
2.6. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің сапасын бағалау өлшемдері…………………….158
3-тарау. ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕР ЖҮЙЕСІ……………………………………………………………………172
3.1. Зерттеу әдістерінің құрылымы.
Байқау, әңгімелесу, сұхбаттасу, сауалнама жүргізу.
Дидактикалық зерттеу әдістерінің құрылымы……………………………………………….172
3.2. Әдебиетті зерделеу және контент-талдау.
Педагогикалық тәжірибені жинақтау…………………………………………………………….181
3.3. Педагогикалық тестілеу. Жіктеу……………………………………………………………………191
3.4. Педагогикалық эксперимент…………………………………………………………………………205
3.5. Модельдеу және аналогия…………………………………………………………………………….212
3.6. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің нәтижелерін
білім беру ұйымдарының практикасына ендіру……………………………………………..224
4-тарау. ҒЫЛЫМИ МЕКТЕПТЕР ЖӘНЕ
ӘДІСНАМАШЫ ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӘСІБИ ПОРТРЕТТЕРІ……………………….231
4.1. Педагогика әдіснамасының негізін салушылар……………………………………………..231

4.2. Педагогика әдіснамасы саласындағы
жетекші ғылыми мектептер………………………………………………………………………….241
4.3. Заманауи әдіснамашы ғалымдар…………………………………………………………………..268
4.4. Педагогика әдіснамасы саласындағы қазақстандық ғалымдар……………………….281
4.5. Педагогтің зерттеу әрекетіне даярлығы…………………………………………………………308
4.6. Ғылыми мектеп пен ғылыми жетекші……………………………………………………………319
ЗЕРТТЕУШІ СӨЗДІГІ……………………………………………………………………………………..336
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ………………………………………………………………………………………….340
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ………………………………………………………………………..345

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Таубаева Ш.”