Педагогика

2 010 2 610 

Оқу құралы педагогика пәні бойынша теориялық білім жиынтығын
құрайды және онда практикалық тапсырмалар берілген. Құрал жаңа
мәліметтермен толықтырылды.
Бұл оқу құралы «Педагогика және психология» мамандығының сту-
денттеріне, магистранттарға, докторанттарға, мұғалімдерге, білім сала-
сындағы қызметкерлерге ұсынылады.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ………………………………………………………………………………….. 3
1-тарау. ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ …….. 7
1-тақырып. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде ……. 7
1.1. Педагогика – адам тәрбиесі туралы ғылым ……………………… 7
1.2. Педагогика ғылымының пәні мен
атқаратын қызметі, салалары. Негізгі категориялары ………. 21
1.3. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы ……………… 27
2-тақырып. Педагогика ғылымының әдіснамасы және
педагогикалық зерттеу әдістері ………………………………………. 32
2.1. Педагогиканың әдіснамасы ұғымына түсінік ………………….. 32
2.2. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық ұстанымдары.
Педагогиканың зерттеу әдістері ……………………………………… 36
2.3. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің құрылымы ……………….. 44
3-тақырып. Педагогика ғылымының аксиологиялық негiздерi…….48
3.1. Аксиология – педагогиканың жаңа негiздемесi ретiнде …… 48
3.2. Педагогикалық құндылықтар және бiлiм мен тәрбиенiң
жалпы адамзаттық құндылық ретiндегi мәнi …………………… 51
4-тақырып. Педагогикадағы мақсатты анықтау …………………….. 54
4.1. Тәрбие – қоғамдық категория ретiнде …………………………….. 54
4.2. Тәрбиенiң қоғамдық-әлеуметтiк құбылыс
ретiндегi даму тарихы …………………………………………………… 58
5-тақырып. Оқушы тұлғасы –
тәрбиенің объектісі мен субъектісі …………………………………. 62
5.1. Адам дамуы – жеке тұлғаның
әлеуметтену процесі ретінде ………………………………………….. 62
5.2. Тұлға дамуының негізгі заңдылықтары
мен қозғаушы күші ……………………………………………………….. 66
5.3. Жеке тұлға қалыптастыруға әсер ететін факторлар …………. 67
6-тақырып. Дамудың жас және жеке ерекшеліктері ………………. 75
6.1. Бастауыш сынып жасындағы баланың
ерекшелiгi және оның дамуы …………………………………………. 75
6.2. Жасөспiрiмдiк кезең және оның ерекшелiктерi ……………….. 76
6.3. Жоғары сынып оқушыларына психологиялық сипаттама …….77
7-тақырып. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі ……79
7.1. Халыққа бiлiм берудегi ҚР «Бiлiм туралы» заңының мәнi ……..79
7.2. Білім беру жүйесінің міндеттері мен
үздiксiз бiлiм беру жүйесі ………………………………………………. 80
2-тарау. ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ ………………………………………….. 85
8-тақырып. Педагогикалық процесс жүйесіндегі тәрбие ………. 85
8.1. Тәрбиенің мәні мен сипаты …………………………………………….. 85
8.2. Тәрбие процесі және оның ерекшеліктері ……………………….. 92
8.3. Өзін-өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу ………………………… 94
9-тақырып. Тәрбие заңдылықтары мен принциптері …………….. 95
9.1. Тәрбие процесінің сипаты ………………………………………………. 95
9.2. Тәрбиенің негізгі заңдылықтары және принциптері ……….. 97
10-тақырып. Тәрбие процесінде тұлғаны қалыптастыру ……….. 99
10.1. Маманның базалық мәдениеті –
жоғары мәдениеттілікке тәрбиелеу негізі ……………………… 100
10.2. Тәрбиенің негізгі бағыттары …………………………………………. 102
10.3. Тәрбие әдістері мен оның жіктемесі.
Тәрбие құралдары мен формалары ……………………………….. 107
11-тақырып. Дүниеге көзқарас –
қалыптасушы тұлғаның негізі ……………………………………………… 111
11.1. Жалпы адамзаттық құндылықтар –
дүниеге көзқарас негізі ……………………………………………….. 111
11.2. Жеке тұлға және оның құндылық бағыттары ………………… 113
12-тақырып. Ұжым – тәрбие құралы …………………………………… 117
12.1. Ұжым, балалар ұжымы ұғымдарына түсінік ………………… 117
12.2. Мұғалім мен балалар ұжымының
өзара байланысы мен дамуы ……………………………………….. 118
3-тарау. ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ ………………………………………….. 121
13-тақырып. Дидактика – оқыту теориясы …………………………… 121
13.1. Дидактика туралы жалпы түсінік …………………………………. 121
13.2. Оқыту – педагогикалық процестiң құрамдас бөлiгi.
Оқытудың атқаратын қызметі ………………………………………. 125
14-тақырып. Оқыту процесі – тұтас жүйе ……………………………. 128
14.1. Оқытудың мәні және құрылымы …………………………………. 128
14.2. Оқытудың әдіснамалық және психологиялық негіздері ……132
15-тақырып. Оқыту заңдары,
заңдылықтары және принциптері …………………………………. 135
15.1. Оқыту заңдары, заңдылықтары және кезеңдері …………….. 135
15.2. Оқытудың негізгі принциптері …………………………………….. 137
16-тақырып. Білім беру мазмұны ………………………………………… 139
16.1. Білім берудің мақсаттылығы, тарихилығы және қызметі…..139
16.2. Білім берудің тұтастығы мен жүйелілігі ……………………….. 141
17-тақырып. Қазіргі кездегі оқыту құралдары мен әдістері ….. 143
17.1. Қазіргі кездегі оқыту әдістері ………………………………………. 144
17.2. Оқытудың құралдары мен әдістемесі ……………………………. 146
18-тақырып. Қазіргі кезде оқытуды ұйымдастыру формалары ….149
18.1. Қазіргі кездегі сабақ …………………………………………………….. 149
18.2. Оқушылардың оқу қызметінің ұйымдастырылуы және
мұғалімнің сабаққа дайындығы …………………………………… 152
19-тақырып. Оқыту процесінің сапасын
педагогикалық бақылау …………………………………………………. 155
19.1. Тұтас педагогикалық процесте
оқу-тәрбие жұмысы нәтижелерін есептеу мен бағалау …. 155
19.2. Мектеп ішіндегі бақылау ……………………………………………… 156
20-тақырып. Оқушылардың оқуын мотивациялау ……………….. 160
20.1. Ұжымдық танымдық іс-әрекеттер жөнінде түсінік ……….. 160
20.2. Оқушылардың оқу іс-әрекетін мотивациялау ……………….. 162
21-тақырып. Оқытудың педагогикалық технологиялары ……… 165
21.1. Технологиялар туралы ұғымдар.
Педагогикалық технологияларға негізгі сипаттамалар …… 166
21.2. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологиялары …..171
Семинар тақырыптары ………………………………………………………… 176
Глоссарий ……………………………………………………………………………. 180
Оқу жетістіктерін бақылауға арналған тест тапсырмалары …… 186

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Педагогика”