Әлеуметтік педагогика негіздері

1 120 1 720 

Оқу құралында әлеуметтік педагогика ұғымы педагогиканың, әлеуметтік философияның және әлеуметтанудың құрамды бір бөлігі ретінде және әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты, қиын және сырқат балалармен атқаратын қызмет аумағы сипатталған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе …………………………………………………………………………………………….. 5
І тақырып. Əлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық
негіздері жəне зерттеу пəні
1.1.Əлеуметтік педагогика пəні жəне қолданбалы
міндеттері ……………………………………………………………………………………………… 8
1.2.Əлеуметтік педагогиканың терминдік ұғымдары ………………………… 10
1.3.Əлеуметтік педагогиканың пəн ретіндегі функциялары ……………….. 12
1.4.Əлеуметтік педагогикадағы «қалып» жəне «ауытқулар»
ұғымдары, сипаттамалары …………………………………………………………………….. 13
ІІ тақырып. Жасөспірімдер жас ерекшеліктерінің
мінез-құлықтық сипаттамасы
2.1.Балалық шақтың сипаттамасы …………………………………………………… 20
2.2.Кіші топтағы жеткіншектердің мінездемесі ………………………………… 22
2.3.Жасөспірімнің психологиялық ерекшеліктері …………………………….. 28
ІІІ тақырып. Əлеуметтену – əлеуметтік-педагогикалық
құбылыс ретінде
3.1. «Əлеуметтену» ұғымы туралы …………………………………………………. 34
3.2. Əлеуметтенудің мəні ………………………………………………………………. 35
3.3. Əлеуметтенудің кезеңдері, факторлары, құралдары ………………….. 36
3.4. Əлеуметтенудің механизмдері …………………………………………………. 38
3.5. Əлеуметтену процесінің құрамды бөліктері ……………………………… 41
ІV тақырып. Əлеуметтік педагогтың кəсіби қызметі, жұмыс
бағыттары, функциялары
4.1. Əлеуметтік педагог қызметінің ерекшеліктері,
жұмыс əдістері ………………………………………………………………………………… 42
4.2. Əлеуметтік педагогтың міндеттері …………………………………………… 46
4.3. Əлеуметтік педагогтың функциялары мен жұмыс
бағыттары …………………………………………………………………………………………….. 49
4.4. Əлеуметтік жұмыс қызметінің құрылымы ……………………………….. 52
4.5. Əлеуметтік педагогтың тұлға ретіндегі сипаты жəне
кəсіби құзыры ………………………………………………………………………………………. 57
4.6. Əлеуметтік педагогтың кəсіби — коммуникациялық
сапаларын қалыптастыру ерекшеліктері ………………………………………………… 59
4.7. Əлеуметтік педагогтың кəсіби қызметінің салалары …………………. 64
V тақырып. Балалардың тəрбиесі мен дамуындағы
ауытқушылықтар, оларды жою жəне алдын алу жолдары
5.1. Девианттық мінез-құлықтың мəні ……………………………………………. 68
5.2. Ауытқушылықтардың пайда болу себептері …………………………….. 75
5.3. Девианттық мінез-құлықтың негізгі формалары ……………………….. 79
5.4. Мектеп оқушыларының мінез-құлық ауытқушылықтарының
психологиялық -педагогикалық сипаты …………………………………………………. 82
5.5. Кəмелетке толмағандардың мінез-құлық
ауытқушылықтарының жіктемесі ………………………………………………………….. 86
5.6. Девиантты мінез-құлқы үшін жеткіншек жастағы балаларды
жазалаудың альтернативтік формалары …………………………………………………. 90
VІ тақырып. Балалық шаққа əлеуметтік-педагогикалық көмек
көрсетудің ғылыми-практикалық негіздемесі
6.1. Балалар мен жастарды бүгінгі жағдайда əлеуметтік-
педагогикалық қолдау …………………………………………………………………………… 93
6.2. Балаларға əлеуметтік қорғау жүйесінде қамқорлық көрсету ……… 95
6.3. Ұйымдастырушылық əлеуметтік-педагогикалық
технологиялар ……………………………………………………………………………………… 101
6.4. Мұғалімдер мен ата-аналарға қажетті кейбір ұсыныстар………….. 106
6.5. Балалық шақты əлеуметтік-педагогикалық қорғаудың
мемлекеттік-құқықтық негіздері …………………………………………………………… 109
6.6. Балалық шаққа əлеуметтік педагогикалық тұрғыдан
көмек көрсетудің моделі ………………………………………………………………………. 112
VІІ тақырып. Əлеуметтік педагогтың отбасымен жəне де басқа
əлеуметтік институттармен жүргізетін жұмыстарының түрлері
7.1. Жанұя қалыптастырушы факторлар, міндеттер,
принциптер ………………………………………………………………………………………….. 117
7.2. Жанұяның тұлға қалыптастырушы функциялары ……………………. 118
7.3. Жанұяға жəрдемдесу тұрғысындағы əлеуметтік
педагогтың жұмысы …………………………………………………………………………….. 124
VІІІ тақырып. Жоғары оқу орындарындағы əлеуметтік тəрбие
8.1. Əлеуметтік тəрбие мəселесінің жоғары оқу
орнындағы маңызы ………………………………………………………………………………. 127
8.2. Студенттерге əлеуметтік тəрбие берудегі аудиториядан
тыс тəрбие жұмыстарының рөлі ……………………………………………………………. 128
Қорытынды ………………………………………………………………………………….. 134
Қосымша материалдар …………………………………………………………………. 138
Пайдаланылған əдебиеттер ………………………………………………………….. 161

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Әлеуметтік педагогика негіздері”