Саяси имиджеология.

1 730 2 330 

«Саяси имиджелогия» курсы мамандарды дайындау жүйесінде гуманитарлы компонентті қалыптастыратын маңызды элемент. Саяси имиджелогия
негiздерiнiң бiлiмi саясаттанушы-маманды дайындау барысындағы құрама
бөлiк болып табылады. Сол сияқты саяси процесте саяси имидждің мазмұны
мен мəнiн түсiнуге бағытталған негiзгi тəсілдерді зерттеу қажеттілігі аталмыш
оқу-əдістемелік кешенінде шартталған.
Оқу құралы силлабустан, қысқаша дəріс материалдарынан, семинар
жұмыстарына арналған сауалдар мен тапсырмалардан, СОӨЖ мен СӨЖ
тапсырмаларынан, студенттердің білімін бақылау бойынша материалдарынан,
рефераттардың үлгі тақырыптарынан, глоссарийлерден жəне əдебиеттер
тізімінен құралған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе …………………………………………………………………………………………….. 3
Дəрістік жұмыстар
1-дəріс. Имидж тарихи-мəдени құбылыс ретінде ……………………………… 5
2-дəріс. Имиджелогияның пəні мен міндеттері ………………………………… 17
3-дəріс. Адам имиджі: жетекші түрлері мен элементтері …………………. 29
4-дəріс. Имиджмейкинг түсінігі ……………………………………………………….. 40
5-дəріс. Имиджді құру технологиясы ……………………………………………….. 51
6-дəріс. Саяси имиджелогия …………………………………………………………….. 63
7-дəріс. Саясаттағы имидж: иллюзия мен шынайылық …………………….. 71
8-дəріс. Саяси имидждің ерекшеліктері …………………………………………… 82
9-дəріс. Имиджді модельдеу …………………………………………………………….. 90
10-дəріс. Саяси имиджді қалыптастырудағы БАҚ-тың рөлі ……………… 101
11-дəріс. Саяси биліктің имиджі ………………………………………………………. 110
12-дəріс. Саяси көшбасшының имиджі ……………………………………………. 116
13-дəріс. Саяси партияның имиджі ………………………………………………….. 126
14-дəріс. Мемлекеттік имидж …………………………………………………………… 138
15-дəріс. Əлемдік саяси кеңістіктегі мемлекеттің имиджі ………………… 148
Семинар жұмыстарына арналған сұрақтар мен тапсырмалар …………… 157
СӨЖ жəне СӨОЖ-дің үлгі тапсырмалары ………………………………………. 165
Студенттердің білімін бақылау бойынша материалдар …………………….. 168
Глоссарий ………………………………………………………………………………………… 171
Əдебиеттер ………………………………………………………………………………………. 183

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Саяси имиджеология.”