Əлеуметтік-психологиялық тренинг əдістемесі

1 590 2 190 

Оқу-əдістемелік құралда əлеуметтік-психологиялық тренингті ұйымдастырудың теориялық жəне əдістемелік аспектілері қарастырылады. Бұл құрал студенттерге, магистранттарға, əлеуметтік-психологиялық орталықтарының, мектептік психологиялық жəне түзету қызметінің қызметкерлеріне қажетті.

Очистить

Product Description

Мазмұны
Алғы сөз ………………………………………………………………………………………………………. 3
Кіріспе ………………………………………………………………………………………………………. 6
1-бөлім. ƏЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТІҢ
ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ ……………………………………………………………………. 8
1-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренинг туралы жалпы түсінік …………. 8
2-тақырып. ƏПТ-ның типтері мен түрлері. Артықшылықтары мен ƏПТ-ны
ұйымдастырудың ерекшеліктері ……………………………………………………………………. 18
3-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренингтердегі топтық динамика ……… 28
4-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренингтің негізгі фазалары……………… 41
2-бөлім. ƏЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТІҢ
ƏДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ …………………………………………………………… 52
5-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренингтің негізгі əдістері ……………….. 52
6-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізушісінің тұлғасы мен
оның кəсіби дайындығы ……………………………………………………………………………….. 64
7-тақырып. Əлеуметтік-психологиялық тренингтің ұйымдастырушылық
сұрақтары …………………………………………………………………………………………………….. 74
3-бөлім. ІШКІ ПРОЦЕСТЕР МЕН ƏПТ-дағы ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІ ………………………………………………………………………… 80
8-тақырып. Кері байланыстың өзін-өзі тану мен қарым-қатынас процесінің
өзекті бөлігі ретіндегі рөлі ……………………………………………………………………………. 80
9-тақырып. Психодрама топтық психологиялық жұмыстың бір түрі ретінде ….. 86
10-тақырып. Топтық кездесулер топтық психологиялық жұмыстың бір түрі
ретінде ………………………………………………………………………………………………………. 100
Глоссарий …………………………………………………………………………………………………….. 106
Қосымшалар (əдістемелік материалдар) ……………………………………………………….. 128
Əдебиет ………………………………………………………………………………………………………. 137

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Əлеуметтік-психологиялық тренинг əдістемесі”