Əлеуметтік психология

1 100 

Оқу құралында əлеуметтік психология пəніне, мақсат-міндеттеріне,
құрылымы мен əдістеріне жан-жақты түсініктеме берілген. Əлеуметтік пси-
хо логияның негізгі мəселелері ретінде қарым-қатынас, кіші жəне үлкен
əлеуметтік топтар, таптар, əлеуметтену жəне т.б. өзекті мəселелері қарас-
тырылған.

Категория:

Product Description

Мазмұны
Кіріспе ………………………………………………………………………………………………….5
1-тарау. Əлеуметтік психологияға кіріспе ………………………………………….7
1.1 Əлеуметтік психология пəні, əлеуметтік психологияның ғылыми
білім жүйесінде алатын орны ………………………………………………………………..7
1.2 Əлеуметтік психологиялық идеялардың қалыптасуы ……………………….11
1.3 Əлеуметтік психология зерттеулерінің əдіснамалық мəселелері ………14
2-тарау. Қарым-қатынас жəне өзара əрекет ……………………………………….19
2.1 Қарым-қатынастың ерекшеліктері жəне адам өміріндегі
алатын орны ………………………………………………………………………………………….19
2.2 Ақпаратпен алмасу қарым-қатынасы (коммуникативті жағы) …………..27
2.3 Қарым-қатынас өзара əрекет ретінде (қарым-қатынастың
интерактивті жағы) ……………………………………………………………………………….32
2.4 Қарым-қатынас адамдардың бірін-бірі қабылдауы ретінде
(қарым-қатынастың перцептивті жағы) …………………………………………………39
3-тарау.Топтың əлеуметтік психологиялық ерекшеліктері ……………….46
3.1 Əлеуметтік психологиядағы топ мəселесі ………………………………………..46
3.2 Психологиядағы үлкен əлеуметтік топты зерттеу принциптері …………50
3.3 Аяқасты пайда болған топтар мен бұқаралық қозғалыстар ……………….54
3.4 Əлеуметтік психологиядағы кіші топтар мəселесі…………………………….64
3.5 Ұжымның психологиялық теориясы ………………………………………………..71
3.6 Əлеуметтік-таптық ерекшеліктер құрылымы ……………………………………73
4
4-тарау. Тұлғаны зерттеудегі əлеуметтік-психологиялық мəселелер ..81
4.1 Əлеуметтік психологиядағы тұлға мəселесін зерттеу ……………………….81
4.2 Əлеуметтену түсінігі ……………………………………………………………………….86
4.3 Əлеуметтік бағдар …………………………………………………………………………..90
V-тарау. Əлеуметтік психологияның қолданбалы мəселелері ……………94
5.1 Əлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің
ерекшеліктері ………………………………………………………………………………………..94
5.2 Саяси биліктің психологиялық сипаттамасы …………………………………….96
5.3 Қақтығыс құрылымы мен құрамы ……………………………………………………99
Пайдаланылған əдебиеттер ……………………………………………………………………107

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Əлеуметтік психология”