Жас ерекшелік психологиясы

2 630 

Оқулықта жас ерекшеліктері психологиясының тарихын қарастыру және елімізде қоғам-
дық өмірдің әлеуметтік-мәдени құндылықтары мен бағдарларының, соның ішінде қоғам-
дық практиканың білім беру саласында күрт өзгеруі орын алады. Осы жетістіктер субъективті
нақтылықтың онтогенездік дамуының жалпы теориясын құру үшін бастапқы материалды
құрайды.

Product Description

Мазмұны

Алғы сөз…………………………………………………………………………………………………………….5
I бөлім. ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ПСИХОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ
1-бөлімге әдіснамалық нұсқаулар……………………………………………………………9
1-тарау. ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ
ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ………………………………………………………. 11
1.1. Жас кезеңдері бойынша даму проблемалары.
Жас ерекшеліктері психологиясының
зерттеу пәні мен әдістері…………………………………………………………. 11
1.2. Бала психикасының даму факторлары……………………………………..15
1.3. Даму және оқыту…………………………………………………………………….18
1.4. Іс-әрекет пен қарым-қатынастың баланың
психикалық
дамуындағы ролі………………………………………………….20
2-тарау. «АДАМ ДАМУЫ ПСИХОЛОГИЯСЫ»
МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ҚЫСҚАША ДАМУ ТАРИХЫ………………23
2.1. Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі
«даму» категориясы…………………………………………………………………23
2.2. Даму психологиясындағы зерттеу нысаны және пәні……………….31
2.3. «Жас ерекшелік психологиясы» курсының міндеттері………………35
3-тарау. АДАМНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ
ШЕТЕЛДІК ПСИХОЛОГТАР ЕҢБЕКТЕРІНДЕ………………….38
3.1. Шетелдік жас ерекшеліктері психологиясының қалыптасуы…….38
3.2. Адамның психикалық дамуының
натуралистік тұжырымдамалары……………………………………………..41
3.3. Адамның психикалық дамуын зерттеуге
әлеуметтанушылық
(мәдениеттанушылық) көзқарас………………..45
3.4. Қазіргі шетелдік даму психологиясы………………………………………..51
4-тарау. ОТАНДЫҚ ПСИХОЛОГТАР ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ
АДАМНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ………………………………..65
4.1. Ресейдегі жас ерекшеліктері психологиясының
революцияға дейінгі даму кезеңі………………………………………………65
4.2. Отандық жас ерекшеліктері психологиясы дамуының
марксистік кезеңі…………………………………………………………………….71
4.3. Кеңестік психологиядағы психикалық дамудың жалпы теориясы……..82
4.4. Қазіргі адам дамуы психологиясын құру жолдары……………………89

ІІ бөлім. ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ
ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2-бөлімге әдіснамалық нұсқаулар………………………………………………………….99
5-тарау. СУБЪЕКТИВТІ НАҚТЫЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ОНТОГЕНЕЗДЕГІ ДАМУЫНЫҢ
АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ҮЛГІСІ…………………………………………….101
5.1. Субъективті нақтылықтың табиғаты туралы…………………………..101
5.2. Субъективті нақтылықтың онтологиялық
негіздемелері…………………………………………………………………………
104
5.3. Психологиядағы субъективті нақтылық бейнелері………………….107
ІІІ бөлім. АДАМ СУБЪЕКТИВТІЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ
ДАМУ САТЫЛАРЫ
3-бөлімге әдіснамалық нұсқаулар……………………………………………………….. 111
6-тарау. ЖАНДАНУ САТЫСЫ………………………………………………………… 115
6.1. Туылу дағдарысы – адам денесінің қалыптасуы
(2 ай – 3 апта)………………………………………………………………………… 115
6.2. Жаңа туылғандық – психосоматикалық бірліктің синтезі
(3 апта – 3,5 ай)…………………………………………………………………….. 119
6.3. Жаңадан туылу дағдарысы – бағытталған мінез-құлықтың
қалыптасуы (3,5 ай – 7 ай)……………………………………………………..123
6.4. Нәрестелік – әлемде өзін сезімдік-практикалық жағынан
анықтау синтезі (6 ай – 12 ай)………………………………………………..127
7-тарау. РУХТАНУ САТЫСЫ…………………………………………………………..136
7.1. Нәрестелік кезең дағдарысы – әрекет үстінде
субъектілікке
қол жеткізу (11 ай – 18 ай)………………………………..136
7.2. Ерте балалық шақ – өзіндіктің синтезі
(1 жас 3 ай – 3,0 жас)……………………………………………………………..141
7.3. Ерте балалық шақ дағдарысы – өздігінен әрекет ететін
субъектінің қалыптасуы (2,5 жас – 3,5 жас)…………………………….145
7.4. Мектепке дейінгі балалық шақ – өз іс-әрекеттері
субъектісінің
синтезі (3,0 жас – 6,5 жас)…………………………………150
8-тарау. ТҰЛҒАЛАНУ САТЫСЫ……………………………………………………..158
8.1. Балалық шақ дағдарысы – жеке мінез-құлықтың
қалыптасуы (5,5 жас – 7,5 жас)………………………………………………158
8.2. Жеткіншектік – іс-әрекет субъектісінің синтезі
(7,0 жас – 11,5 жас)………………………………………………………………..164
8.3. Жеткіншектік дағдарысы – әлеуметтік қатынастар
субъектісінің қалыптасуы (11,0 жас – 14,0 жас)………………………171
8.4. Бозбалалық шақ – болмыстың тұлғалық тәсілінің синтезі
(13,5 жас – 18,0 жас)………………………………………………………………180
9-тарау. ИНДИВИДУАЛДАНУ САТЫСЫ………………………………………..190
9.1. Бозбалалық шақ дағдарысы – дербес өмірге қалыптасуы
(17,0 жас – 21,0 жас)……………………………………………………………..190.
9.2. Жастық шақ – әлеуметтік өмір субъектісінің синтезі
(19,0 жас – 28,0 жас)……………………………………………………………..196
9.3. Жастық шақ дағдарысы – өз өмір тіршілігі субъектісінің
қалыптасуы (27,0 жас – 33,0 жас)…………………………………………..202

9.4. Ересектік шақ – бірегей өзіндік болмыс, адам синтезі
(32,0 жас – 42,0 жас)……………………………………………………………..208
10-тарау. ӘМБЕБАПТАНУ САТЫСЫ………………………………………………213
10.1. Ересектік шақ дағдарысы – болмыстың
әмбебап негіздемелерін иелену (39,0 жас – 45,0 жас)……………..213
10.2. Кемел шақ – шындық өмір кемелдігінің синтезі
(44,0 жас – 60,0 жас)……………………………………………………………..220
10.3. Кемел шақ дағдарысы – өзге болмыстың ашылуы
(55,0 жас – 65,0 жас)……………………………………………………………..325
10.4. Кәрілік шақ – өмірге қаныққан жан (62,0 жас – …)…………………329
Глоссарий……………………………………………………………………………………………………….238
Әдебиеттер……………………………………………………………………………………………………..240

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Жас ерекшелік психологиясы”