Психологияны оқыту əдістемесі

1 910 

Оқу құралында психологияны оқытудың əдістері мен теориялары, оқу іс-əрекеті, дамыта оқыту, белсенді оқыту жүйесі, сондай-ақ студенттердің психологиялық кəсіби қорының бағыттылығын қалыптастыруға белсенді əдістерді қолдану негізіндегі сабақтардың барлық тəжірбие түрлері (дəріс, семинарлар, тəжірибе жəне зертханалық сабақтар), тəжірибелік іс-əрекеттегі теориялық білім қарастырылған.

Категория:

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………………………3
I бөлім. Психологияны оқыту əдістемесін меңгеру теориялары жəне
əдістері ……………………………………………………………………………………………………7
1.1. Студенттің оқу іс-əрекетін қалыптастыру ………………………………..7
1.2. Психологияны оқыту əдістемесі пəнінің зерттеу əдістері мен
міндеттері …………………………………………………………………………………….25
II бөлім. ЖОО- да психологияны оқыту əдістемесі ………………………………..35
2.1. Психологиядағы оқыту əдістемесінің теориясына түсініктеме ………35
2.2. ЖОО-да білім беру процесіндегі дамыта оқытудың
маңыздылығы ………………………………………………………………………………43
2.3. ЖОО-дағы білім беру процесінде белсенді оқыту əдістерін
пайдалану …………………………………………………………………………………….50
2.4. Мəселелік оқыту əдістері………………………………………………………53
2.5. Бағдарламалық оқыту əдістері ……………………………………………….61
III бөлім. Оқу сабақтарының формалары жəне оны өткізу əдістері ……..71
3.1. Дəріс оқудың əдістемесі …………………………………………………………71
3.2. Оқу топтарындағы практикалық, семинар жəне зертханалық
сабақтар ……………………………………………………………………………………….81
IV бөлім. Теориялық жəне қолданбалы психологиядан сабақ берудiң
əдiстемелiк ерекшелiктері ……………………………………………………………………..93
4.1. Жалпы психологияның теориялық ғылым ретіндегі əдiстемелiк
ерекшелiктері ……………………………………………………………………………….93
4.2. Психология тарихының теориялық ғылым ретіндегі əдiстемелiк
ерекшелiктері ……………………………………………………………………………….108
4.3. Жас ерекшелік жəне педагогикалық психологияның қолданбалы
ғылым ретіндегі əдiстемелiк ерекшелiктері……………………………………117
4.4. Əлеуметтiк психологияның қолданбалы ғылым ретіндегі əдiстемелiк
ерекшелiктері ……………………………………………………………………………….122
4.5. Медициналық психологияның қолданбалы ғылым ретіндегі
əдiстемелiк ерекшелiктері …………………………………………………………….130
4.6. Заң (құқықтық) психологиясының қолданбалы ғылым ретіндегі
əдiстемелiк ерекшелiктері …………………………………………………………….139
V бөлім. Студенттердің өздік жұмыстарын басқару ………………………………147
5.1. Студенттердің əдебиеттерді пайдалана отырып өзіндік жұмыс
жасауы …………………………………………………………………………………………147
5.2. Cтуденттің оқу процесін бақылау жəне жинақтау (өңдеу) ……….156
5.3. Студенттердің үлгерімін көтеруге бағытталған психологиялық-
педагогикалық əрекеттер ………………………………………………………………162
5.4. Студенттерге ұсыныстар …………………………………………………………173
Əдебиеттер ………………………………………………………………………………………………179
Қосымша …………………………………………………………………………………………………183
Түсініктеме ……………………………………………………………………………………………..185
Термин сөздерге түсінік …………………………………………………………………………..187

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Психологияны оқыту əдістемесі”