Бейорганикалық қышқылдар, негіздер мен тұздардың химиясы жəне технологиясы

1 860 

Оқу құралының алғашқы бөлімдері қышқылдар жəне негіздер деп аталатын бөлшектердің химиялық теориясын тереңірек талдауға арналған.

Product Description

МАЗМҰНЫ
І тарау
ҚЫШҚЫЛДАР ЖƏНЕ НЕГІЗДЕР ………………………………………….3
Бренстед бойынша қышқылдық ………………………………………………….3
1.1 Судағы қышқылдық-негіздік тепе-теңдік ……………………………….5
1.2 Ерітіндінің нивелирлеуші эффектісі ………………………………………11
1.3 Бренстед бойынша қышқылдықтың өзгеру заңдылығы …………..15
1.4 Аквақышқылдар күшінің өзгерісіндегі заңдылықтар ………………17
1.5 Қарапайым оксоқышқылдар ………………………………………………….18
1.6 Сусыз оксидтер …………………………………………………………………….23
1.7 Полиоксиқышқылдардың түзілуі …………………………………………..26
1.8 Льюис бойынша қышқылдық ………………………………………………..33
1.9 Бор жəне көміртек топтары элементтерінің қышқылдары ………36
1.10 Азот жəне оттек топтары элементтерінің қышқылдары ………..39
1.11 Льюис қышқылы ретіндегі галогендер молекуласы ………………42
II тарау
ЛЬЮИС ҚЫШҚЫЛДАРЫ МЕН НЕГІЗДЕРІНІҢ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ …………………………………………………………44
2.1 Реакциялардың негізгі типтері ………………………………………………44
2.2 Қатты жəне жұмсақ қышқылдар мен негіздер ………………………..47
2.3 Қышқылдықтың термодинамикалық параметрлері …………………52
2.4 Қышқыл мен негіз ретіндегі еріткіштер …………………………………53
2.5 Кейбір маңызды сусыз еріткіштер …………………………………………54
2.6 Гетерогенді қышқылды-негіздік реакциялар ………………………….58
2.7 М.И. Усановичтің жалпылама теориясы ………………………………..59
Жаттығулар ……………………………………………………………………………….64
Тапсырмалар ……………………………………………………………………………..66
III тарау
3.1 Аммиак өнеркəсібі ………………………………………………………………..69
3.2 Аммиакты алу. Жалпы мəліметтер ………………………………………..72
3.3 Аммиак өнеркəсібінің шикізаты …………………………………………….74
3.4 Өнеркəсіптің химиялық жəне принциптік схемасы…………………76
3.5 Аммиак синтезінің физика-химиялық негіздері ……………………..80
3.6 Өнеркəсіптің технологиялық сызбасы ……………………………………86
162
IV тарау
АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ӨНЕРКƏСІБІ …………………………………90
4.1 Жалпы мəліметтер ………………………………………………………………..90
4.2 Аммиактан азот қышқылын синтездеудің
физика-химиялық негіздері ………………………………………………………..94
4.3 Сұйытылған азот қышқылының өнеркəсібі ……………………………103
4.4 АҚ-72 азот қышқылы өнеркəсібінің
технологиялық схемасы ……………………………………………………………..107
4.5 Азот қышқылы өнеркəсібін дамытудың келешегі …………………..111
V тарау
КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ӨНЕРКƏСІБІ …………………………….113
5.1 Күкірт қышқылының технологиялық маңызы ………………………..113
5.2 Флотациялық колчеданынан күкірт қышқылын өндіру …………..120
5.3 Күйдіруден кейін газды шаю …………………………………………………121
5.4 Колчеданды тотықтырып күйдіру ………………………………………….128
5.5 Күкірт диоксидін жанасу əдісімен тотықтыру ………………………..132
VI тарау
ТҰЗ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ӨНЕРКƏСІБІ ……………………………………142
6.1 Хлорсутек жəне тұз қышқылы ……………………………………………….142
6.2 Тұз қышқылы өнеркəсібінің физика-химиялық негіздері ………..143
6.3 Тұз қышқылы өнеркəсібінің технологиялық сызбасы …………….145
VII тарау
НАТРИЙ ГИДРОКСИДІ ………………………………………………………….149
7.1 Натрий гидроксидін алудың химиялық əдістері ……………………..149
7.2 Электролиз жəне электрохимиялық процестер
ұғымдары туралы ……………………………………………………………………….150
7.3 Сынап катоды жəне графит аноды бар ваннадағы
натрий хлориді ерітіндісінің электролизі …………………………………….156
Əдебиеттер ………………………………………………………………………………..160

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Бейорганикалық қышқылдар, негіздер мен тұздардың химиясы жəне технологиясы”