Геоэкология. Базарбаева Т.А.

1 630 2 230 

Оқу құралы «Геоэкология» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде
жазылған, оқу құралында геоэкологияның теориялық негіздері мен әдістемелік
ұстанымдары келтірілген. Жер геосфералары адам іс-әрекетінің үнемі өсуін ескере
отырып қарастырылған. Адамзаттың тірі қалу стратегиясы мен тұрақты даму
индикаторлары берілген. Энергетиканың геоэкологиялық аспектілеріне талдау
жасалып, экологиялық таза және қайта жаңартылатын энергия көздеріне ерекше
көңіл бөлінген. Қазіргі таңдағы жаһандық мәселелер, сонымен қатар климаттық
өзгерістердің, антропогендік әсерлер мен техногенез салдарынан табиғи қоршаған
ортаның бүлінуі және Қазақстан Республикасының табиғат ресурстарын ұтымды
пайдалану мәселелері жайлы мәліметтер берілген. Оқу құралы «Экология», «Геоэкология», «Қоршаған ортаны қорғау» мамандықтары бойынша білім алып жатқан студенттерге, сондай-ақ экологиялық және табиғатты ұтымды пайдалану мәселелерімен шұғылданатын мамандарға, оқытушылар мен ғалымдарға арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………. 3
I тарау. ГЕОЭКОЛОГИЯ ЖЕР ГЕОСФЕРАЛАРЫ
БАЙЛАНЫСҚАН ЖҮЙЕЛІК ПӘН РЕТІНДЕ ……………………………….. 5
Адам іс-әрекеті әсерінен Жер геосфераларының өзгеруі
және туындаған геоэкологиялық мәселелерге жалпы шолу ……………. 5
Геоэкология жер туралы ғылым жүйесінде ……………………………………. 6
Геоэкологияның теориялық негіздері ……………………………………………. 7
II тарау. АДАМ ІС-ӘРЕКЕТІ ЖӘНЕ ЖЕР ГЕОСФЕРАЛАРЫ ……….. 11
Жер геосфералары және олардың негізгі ерекшеліктері …………………. 11
Атмосфера …………………………………………………………………………………… 18
Атмосфера және оның құрылымы ………………………………………………… 18
Атмосферадағы табиғи үдерістер ………………………………………………….. 22
Ауаның жергілікті ластануы …………………………………………………………. 24
Гидросфера ………………………………………………………………………………….. 26
Гидросфераның негізгі ерекшеліктері …………………………………………… 26
Қоршаған ортаның мәселелері мен табиғи үдерістердегі
судың негізгі атқаратын рөлі ………………………………………………………… 33
Құрлық сулары және адамның іс-әрекеті ………………………………………. 38
Педосфера ……………………………………………………………………………………. 40
Топырақтардың антропогендік деградациясы ……………………………….. 43
Топырақтың су және жел эрозиясы ………………………………………………. 47
Жер суарудың геоэкологиялық мәселелері ……………………………………. 51
Ауыл шаруашылығының геоэкологиялық тұрақтылығы ………………… 55
Тыңайтқыштарды қолданудың геоэкологиялық салдары ……………….. 58
Пестицидтерді қолданудың геоэкологиялық салдары ……………………. 62
Топырақты тығыздау ……………………………………………………………………. 65
Литосфера ……………………………………………………………………………………. 66
Литосфера туралы жалпы ұғымдар ……………………………………………….. 66
Антропогенді геологиялық үдерістер ……………………………………………. 74
Биосфера ……………………………………………………………………………………… 81
Қазіргі ландшафттар …………………………………………………………………….. 84
Ландшафттардың табиғи қалыптасуы, қызметі және дамуы …………… 86
Ландшафттың дамуы және оның жасы ………………………………………….. 89
264 Геоэкология
Ормансыздану мәселесі………………………………………………………………… 90
Шөлдену мәселесі ………………………………………………………………………… 93
III тарау. ЖЕР ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУДАҒЫ
НЕГІЗГІ МЕХАНИЗМДЕР МЕН ҮДЕРІСТЕР ……………………………….. 99
Экосфераның әлеуметтік-экономикалық факторы …………………………. 99
Әлем халқы геоэкологиялық фактор ретінде …………………………………. 100
Табиғи ресурстарды пайдалану, оның аймақтық
және ұлттық ерекшеліктерін басқару ……………………………………………. 108
Геоэкологиялық қызмет пен табиғи ресурстарды пайдалану ………….. 112
Әлемнің жер ресурстары және оларды пайдалану ………………………….. 114
Тұтыну деңгейлеріндегі айырмашылық ………………………………………… 118
IV тарау. АДАМЗАТ СТРАТЕГИЯСЫ
ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ ӨЗГЕРУЛЕР ……………………………………………….. 121
Аумақтың қамту мүмкіндігі (потенциалды сыйымдылығы) …………… 124
Адамзаттың тірі қалу стратегиясының элементтері ……………………….. 129
Тұрақты даму түсінігі …………………………………………………………………… 131
Геоэкологиялық жағдай мен тұрақты дамудың индикаторлары ……… 137
Экономикалық экология туралы ұғым …………………………………………… 142
Қоршаған орта жағдайын жергілікті деңгейде басқару …………………… 148
V тарау. ТАБИҒИ-ТЕХНОГЕНДІК ЖҮЙЕНІҢ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ………………… 151
Табиғи-техникалық жүйелердің қазіргі кездегі
геоэкологиялық мәселелері ………………………………………………………….. 151
Техникалық прогрестің геоэкологиялық рөлі ………………………………… 153
Урбандалудың геоэкологиялық аспектісі ………………………………………. 155
Өндірістің геоэкологиялық аспектілері …………………………………………. 165
Көліктің геоэкологиялық аспектілері ……………………………………………. 171
Ауыл шаруашылығының геоэкологиялық аспектілері ……………………. 174
VI тарау. ЭНЕРГЕТИКАНЫҢ
ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ………………………………………….. 179
Экологиялық таза және қайта жаңартылатын энергия көздері ……….. 181
Ғылыми-техникалық үдеріс және оның
Қазақстан табиғатына әсері ………………………………………………………….. 184
Антропогенез және Қазақстанның қоршаған ортасы ……………………… 189
Антропогендік іс-әрекеттен туындайтын экологиялық мәселелер …….. 191
Қоршаған ортаның ластануы мен табиғи ресурстарды
пайдаланумен байланысты пайдалы қазбаларды өндіру түрлері …….. 192
Қоршаған ортаның ластануы мен энергия, шикізат және
материалдарды пайдаланумен байланысты өнеркәсіп түрлері ………… 194
Мазмұны 265
VII тарау. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ
АУДАНДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН МАЗМҰНЫ …………………. 196
Геоэкологиялық аудандастыру ……………………………………………………… 199
Қазақстанның маңызды геоэкологиялық мәселелері ……………………… 201
ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………………….. 206
Термин сөздерге түсінік ……………………………………………………………….. 210
«Геоэкология» пәні бойынша қорытынды бақылау сұрақтары ……….. 230
«Геоэкология» пәні бойынша тест тапсырмалары ………………………….. 232
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ ……………………………………………………… 261

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Геоэкология. Базарбаева Т.А.”