Диспресті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар

2 200 2 800 

Оқу құралында қазіргі кезде шығарылатын косметикалық өнімдердің
құрамы жəне сараптау əдісі берілген. Косметиканың химиялық, биологиялық негізі қарастырылады. Косметикалық өнімдердің (кремдер, сабындар, шампуньдар, тері, шашқа арналған өнімдер) химиялық компоненттері, микродисперсті жүйелердің химиялық қасиеттері, алыну жолдары жəне олардың косметологияда алатын рөлі көрсетіледі. Оқу құралы «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», «Химия» мамандықтары бойынша дайындалатын бакалавриат студенттеріне арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………………. 3
Кіріспе ……………………………………………………………………………………………. 4
Косметиканың кейбір бағыттары. Косметикада
қолданылатын коллоидтық-химиялық
құбылыстар мен түсініктер ………………………………………………………………. 4
І тарау. Эмульсиялар ……………………………………………………………………. 11
1.1. Эмульсиялардың жіктелуі …………………………………………………………. 11
1.2. Эмульсиялардың негізгі сипаттамалары …………………………………… 11
1.3. Эмульсияларды алу əдістері ………………………………………………………. 13
1.4.Эмульсиялардың типін анықтау …………………………………………………. 17
1.5. Эмульсиялардың агрегаттық тұрақтылығы ……………………………….. 19
1.6. Эмульгатор түрлері ……………………………………………………………………. 22
1.7. Эмульсияларды бұзу тəсілдері ………………………………………………….. 34
1.8. Тамшылар өлшемін анықтау жəне олардың өлшемдері
бойынша таралу сипаты. Микроскопия ……………………………………………. 37
ІІ тарау. Суспензиялар ………………………………………………………………….. 43
2.1. Суспензиялардың жіктелуі ………………………………………………………… 43
2.2. Сұйылтылған суспензиялардың алыну жолдары ……………………….. 44
2.3. Сұйылтылған суспензиялардың қасиеттері ……………………………….. 45
2.4. Сұйылтылған суспензиялардың седиментациялық
тұрақтылығы ……………………………………………………………………………………. 48
2.5. Сұйылтылған суспензиялардың агрегаттық тұрақтылығы …………. 50
2.6. Сұйылтылған суспензияларды бұзу əдістері ……………………………… 55
2.7. Пасталар ……………………………………………………………………………………. 59
ІІІ тарау. Көбіктер ………………………………………………………………………… 64
3.1. Көбіктердің жіктелуі …………………………………………………………………. 66
3.2. Көбіктердіңің дисперстілігі ……………………………………………………….. 67
3.3. Көбіктердің қасиеттері ………………………………………………………………. 67
3.4. Көбіктерді алу əдісі ……………………………………………………………………. 68
IV тарау. Аэрозольдер ……………………………………………………………………. 70
4.1. Аэрозольдердің жіктелуі …………………………………………………………….. 72
4.2. Аэрозольдерді алу жолдары ……………………………………………………….. 72
4.3. Аэрозольдердің жалпы сипаттамасы …………………………………………. 73
4.4. Аэрозольдердің практикалық маңызы ………………………………………… 76
V тарау. Ұнтақтар ………………………………………………………………………….. 78
5.1.Ұнтақтардың жіктелуі ………………………………………………………………… 79
5.2.Ұнтақтарды алу əдістері …………………………………………………………….. 79
5.3.Ұнтақтардың жалпы сипаттамасы ………………………………………………. 80
5.4.Ұнтақтардың қасиеттері ……………………………………………………………… 82
VI тарау. Тері биохимиясы мен физиологиясы ……………………………. 84
Терінің құрылымы жəне химиялық құрамы …………………………………….. 84
VII тарау. Косметикада қолданылатын шикізаттар …………………… 90
7.1. Май тəрізді заттар ……………………………………………………………………… 90
7.2. Косметика өндірісінде беттік керілуді төмендететін заттар ……….. 96
VIII тарау. Косметикалық өнімдер ………………………………………………. 102
8.1. Еріткіштер …………………………………………………………………………………. 102
8.2. Ерітінділер …………………………………………………………………………………. 107
IX тарау. Косметикалық кремдер …………………………………………………. 109
9.1.Кремдердің жіктелуі …………………………………………………………………… 109
9.2.Эмульсиялық косметикалық кремдер …………………………………………. 112
9.3. Косметикалық кремдер құрамында қолданылатын
биологиялық белсенді, əсер етуші жəне қосымша
заттардың сипаттамасы мен тізімдемесі …………………………………………… 116
9.4. Эмульсиялық косметикалық кремдердің рецептурасын
құрудың қағидалары ………………………………………………………………………… 128
9.5.Эмульсиялық косметикалық кремдер технологиясы …………………… 132
9.6.Майлы кремдер ………………………………………………………………………….. 136
9.7.Суспензиялық косметикалық кремдер ………………………………………… 138
X тарау. Көбікті жуғыш косметикалық құралдар.
Шампуньдар. Хауызға арналған көбіктер, гельдер …………………….. 146
10.1. Шампуньдардың жіктелуі ……………………………………………………….. 146
10.2. Көбікті жуғыш косметикалық өнімдердің құрамындағы
БАЗ-дың сипаттамасы, номенклатурасы, функционалдық тобы ………. 147
10.3. Көбікті жуғыш косметикалық өнімдердің тазартушы
əсерінің механизмі …………………………………………………………………………… 148
10.4. Көбікті жуғыш косметикалық құрал құрамындағы көмекші
заттардың сипаттамасы, номенклатурасы жəне тағайындалуы ………… 150
10.5. Шампуньдарды алу жолдары жəне зерттеу ……………………………… 157
XI тарау. Косметикалық сабындар ………………………………………………. 164
11.1.Сабындардың жіктелуі ……………………………………………………………… 164
11.2. Иіс сабындардың косметикалық əсері жəне əрекет
ету механизмі …………………………………………………………………………………… 167
11.3.Сабындардың физикалық-химиялық қасиеттері жəне
олардың сапасына қойылатын талаптар …………………………………………… 168
11.4.Иіс сабындар құрамында қолданылатын шикізаттың
сипаттамасы ……………………………………………………………………………………. 171
11.5.Сабынды жасау технологиясы ………………………………………………….. 181
11.6.Сабынды ұнтақтар технологиясы ……………………………………………… 190
XII тарау. Косметикалық лосьондар ……………………………………………. 195
Əдебиеттер ……………………………………………………………………………………… 197

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Диспресті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар”