Кәсіпорын экономикасы

1 400 2 000 

Мұнда кәсіпо­рын­ның негізгі сипаттамасы, функциялары мен ұйымдық-құқықтық формалары, кәсіпкер­ліктің субъектілері мен түрлері, оның инвестициялық, қаржылық, марке­тингтік іс-әрекеті және фирма мен кәсіпорынның іс-әрекеттеріне қатысты басқа да сұрақтар қарастырылды.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе……………………………………………………………………….. 3 

І. Кәсіпорын — экономикадағы орталық буын…………………….. 4

1. Кәсіпорынды құру мен дамытудың мақсаты
мен міндеттері…………………………………………………………….. 9

1.1 Кәсіпорын қызметінің мақсаты,
тағайындалуы және саласы…………………………………………….. 9

1.2 Кәсіпорындардың жіктемесі………………………………………. 11

1.3 Кәсіпорынның ішкі құрылымы………………………………….. 22

1.4 Кәсіпорын қызметін құру, қайта ұйымдастыру, тоқтату….. 23

1.5 Кәсіпкерлік қызмет………………………………………………….. 25

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 27

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 28

Есептер………………………………………………………………………. 28

II. Өндірістік қызметтің ресурстары мен факторлары………….. 30

2. Негізгі қорлар………………………………………………………….. 30

2.1 Негізгі қорлардың түсінігі, құрамы және құрылымы……… 30

2.2 Негізгі қорларды бағалау әдістері……………………………….. 32

2.3 Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы……………… 36

2.4 Кәсіпорынның негізгі қорларды пайдалану

көрсеткіштерін талдау…………………………………………………… 41

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 46

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 46

Есептер………………………………………………………………………. 47

3. Айналмалы қорлар……………………………………………………. 48

3.1 Айналмалы қаражат түсінігі, сыныптамасы,

құрамы және құрылымы………………………………………………… 48

3.2 Айналмалы  қаражатын  пайдалану  көрсеткіштері………… 51

3.3 Айналмалы қаражатты нормалау………………………………… 52

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 55

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 55

Есептер………………………………………………………………………. 56

4. Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру……………………………. 57

4.1 Кәсіпорын кадрлары: құрылымы, басқару…………………….. 57

4.2 Еңбек өнімділігі: түсінігі, көрсеткіштері……………………… 59

4.3 Еңбек өнімділігін жоспарлау. Есептеу әдістері.

Еңбектің шекті өнімділігі……………………………………………… 62

4.4 Кәсіпорын жұмысшыларының санын жоспарлау.

Жұмыс уақыт бюджетін есептеу……………………………………… 64

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 66

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 67

Есептер………………………………………………………………………. 67

5. Кәсіпорындағы еңбекақы жүйесі………………………………….. 69

5.1 Еңбекақының мәні және негізгі атқарушы қызметтері……. 69

5.2 Еңбекақыны ұйымдастыру қағидалары………………………… 70

5.3 Еңбекақы нысандары мен жүйелері……………………………. 72

5.4 Қазіргі жағдайларда еңбекақының қалыптасу факторлары. 80

5.5 Еңбекақы нысандары мен жүйелерін

пайдаланудың халықаралық тәжірибесі……………………………. 82

5.6 Еңбекақыны реттеу………………………………………………….. 88

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 91

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 92

Есептер………………………………………………………………………. 92

6. Өнімді өткізу және өндіріс шығындары………………………… 96

6.1 Шығын, жалпы табыс және пайда түсінігі……………………. 96

6.2 Шығындар жіктемесі және өзіндік құнды жоспарлау…….. 95

6.3 Өнімді өндіру мен өткізудегі, шығындарды

төмендету жолдары………………………………………………………. 101

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 104

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 104

Есептер………………………………………………………………………. 104

7. Кәсіпорындағы маркетингтік қызмет……………………………. 108

7.1 Кәсіпорындағы маркетингтің түсінігі, түрлері

және функциясы………………………………………………………….. 108

7.2 Нарықты сегменттеу мен тұтынушыларды зерттеу…………. 109

7.3 Кәсіпорынның стратегиялық жарнамасы……………………… 110

7.4 Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру……………………… 111

7.5 Маркетингтің құралдары………………………………………….. 113

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 115

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 115

Есептер………………………………………………………………………. 116

8. Инвестициялық  саясат………………………………………………. 118

8.1Инвестицияның экономикалық мәні,

жіктемесі және құрылымы……………………………………………… 118

8.2 Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау:

критерийлер, көрсеткіштер……………………………………………. 128

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 131

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 131

Есептер………………………………………………………………………. 132

9.Кәсіпорындағы өндірістік үрдісті ұйымдастыру……………… 134

9.1 Өндірісті ұйымдастыру: мәні, түрлері…………………………. 134

9.2 Өндірістік үрдіс: сипаттамасы, жобалау………………………. 136

9.3 Өндірістік цикл, оның құрылымы………………………………. 137

9.4 Өндірісті ұйымдастыру әдістері. Өндірісті

ұйымдастырудың ағымдық әдісі……………………………………… 139

9.5 Өндірісті ұйымдастырудың партиондық және

жеке әдістері; нормативтер…………………………………………….. 140

Негізгі терминдер мен түсініктер……………………………………. 143

Бақылау сұрақтары……………………………………………………….. 144

Есептер………………………………………………………………………. 144

10. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы…………………… 146

10.1 Жоспарлауды ұйымдастыру және оның қызметтері мен

міндеттері…………………………………………………………………… 146

10.2 Ұзақмерзімді, ағымдық және жедел-күнтізбелік

жоспарлардың байланысы……………………………………………… 150

10.3 Тапсырыс портфелін реттеу. Өнім өткізуді жоспарлау….. 151

11    Кәсіпорын қаржысын басқару………………………………….. 154

11.1 Қаржы тетіктері. Қаржылық әдістер…………………………… 154

11.2 Кәсіпорынның қаржылық ресурстары………………………… 154

11.3 Кәсіпорынның шығындары……………………………………… 156

11.4 Бюджет құру…………………………………………………………. 161

11.5 Зиянсыздық нүктесі……………………………………………….. 164

11.6 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы. Тұтқалар

(левередж): жедел (өндірістік), қаржылық және бақыланатын. 165

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………………….. 169

Тест сұрақтары…………………………………………………………….. 170

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кәсіпорын экономикасы”