Неотектоника

3 660 4 260 

Оқу құралы неотектоника туралы жалпы түсінік, неотектоникалық қозғалыстардың түрлері, жіктемесі, зерттеу әдістері, олардың табиғаты және ерекшеліктері қарастырылған. Неотектоникалық карталарды құрастыру әдістері және Қазақстан аумағындағы неотектоникалық қозғалыстардың қысқаша сипаттамасы берілген.

Очистить

Product Description

 

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе……………………………………………………………………………………………………………. 3

 

І ТАРАУ. Неотектоника туралы жалпы түсінік………………………………………………….. 6

«Геотектоника» және оның «неотектоника» деген тарауы………………………………………. 6

Неотектоника ғылымының зерттеу нысандары……………………………………………………….. 8

Неотектоникалық кезеңнің сипаттамасы………………………………………………………………….. 9

Неотектониканың даму тарихы туралы мәліметтер………………………………………………… 11

Тектоносфераның құрылысы……………………………………………………………………………………… 15

Тектоникалық қозғалыстар және олардың типтері………………………………………………….. 20

Неотектониканың мазмұны және құрылымы …………………………………………………………… 24

 

ІІ ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстарды зерттеу әдістері…………………………… 32

Геологиялық әдістер……………………………………………………………………………………………………. 32

Геоморфологиялық әдістер…………………………………………………………………………………………. 39

Геофизикалық әдістер …………………………………………………………………………………………………. 68

Арақашықтан зерттеу әдістері……………………………………………………………………………………. 70

 

ІІІ ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстардың табиғаты және ерекшеліктері 79

Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстар…………………………………………………………….. 79

Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстардың табиғаты………………………………………. 85

Сейсмикалық қозғалыстар және неотектоника……………………………………………………….. 92

Жер сілкіністер ошақтарының географиялық таралуы……………………………………………. 104

Неотектоникалық қозғалыстарды зерттеудің негізгі ерекшеліктері………………………… 107

 

ІV ТАРАУ. Литосфералық тақталар тектоникасы туралы қысқаша сипаттама       113

Литосфералық тақталар тектоникасы туралы жалпы мағлұматтар……………………… 113

Литосфералық тақталар тектоникасының негізгі ұстанымдары…………………………….. 118

Орталық-мұхиттық жоталар жүйесі……………………………………………………………………… 123

Литосфералық тақталардың конвекциялық ағындары……………………………………………. 125

Мұхит түбіндегі жолақ аномалиясы және Жердің геомагниттік инверсиясы………… 129

Мантиялық плюмдер және мұхит өңіріндегі аралдардың жасы……………………………… 138

Литосфераның негізгі құрылымдарының құрылысы мен дамуының қысқаша сипаттамасы        142

 

V ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстардың жер бетінде көрініс беруіндегі қатпарлы және айырылымды дислокациялардың рөлі……………………………………………………………………………………………. 146

Қатпарлы (иілмелі) деформациялар…………………………………………………………………………… 146

Айырылымды (дизъюнкциялық) дислокациялар…………………………………………………… 150

Айырылымдық (дизъюнкциялық) дислокациялардың геологиялық және
геоморфологиялық белгілері……………………………………………………………………………… 157

Рифтік құрылымдар…………………………………………………………………………………………. 160

Тереңдік тектоникалық жарылымдар………………………………………………………………….. 167

Қазақстан аумағындағы кейбір тектоникалық жарылымдардың
 қысқаша сипаттамасы…………………………………………………………………………………….. 181

 

VI ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстардың бедер түзілуіндегі рөлі………….. 186

Неотектоникалық қозғалыстардың геоморфологиялық белгілері…………………………… 186

Неотектоникалық қозғалыстардың жер бетіндегі бедер
пішіндерімен өзара қатынасы…………………………………………………………………………….. 188

Неотектоникалық қозғалыстардағы геоморфологиялық белгілердің жиынтығы….. 191

Бұрынғы КСРО елдерінің құрлықтық платформа аумағындағы
неотектоника қозғалыстарының және бедер пішіндерінің даму фазалары……………. 194

Тербелмелі қозғалыстардың ырғақтылығына байланысты теңіз және өзен террасаларының корреляциясы         197

 

VII ТАРАУ. Жер қыртысының құрлықтық типтік құрылымдарының сипаттамасы             201

Құрлықтық платформалардың геологиялық құрылымдары және олардың генезисі        201

Құрлықтық қозғалмалы белдеулердің құрылымдары мен олардың генезисі………… 206

Ішкіконтиненттік орогендік ( эпиплатформалық) белдеулерінің генезисі………………. 209

 

VIIIТАРАУ. Кайнозойлық вулканизм және неотектоника……………………………… 217

Кайнозойлық вулканизм және олардың жер бетінде таралуы………………………………… 217

Орталық және Шығыс Азия өлкесіндегі кайнозойлық вулканизм……………………………. 220

Сақиналы құрылымдар…………………………………………………………………………………….. 225

Оқшау таулар түрінде көрініс берген сақиналы құрылымдар………………………………… 227

 

IX ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстардың графикалық және

картографиялық әдістер арқылы бейнеленулері………………………………………….. 232

Тербелмелі қозғалыстардың өзен аңғарларының құрылысында көрініс беруі……… 232

Неотектоникалық карталардың мазмұны мен масштабы. Неотектоникалық қозғалыстардың карталарда бейнелену әдістері………………………………………………………………………………………………………… 234

Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстарды картографиялық бейнелеудің әдістері    238

Неотектоникалық қозғалыстардың жинақтаулық және кешендік карталарын жасау әдістері     239

Неотектоникалық карталардың шартты белгілері…………………………………………………… 246

 

Х ТАРАУ. Қазақстан аумағындағы неотектоникалық қозғалыстардың сипаттамасы         249

Қазақстан аумағының неотектоникалық картасын құрастыру ұстанымдары……… 249

Қазақстанның құрлықтық платформалар аумағындағы жазық өлкенің неотектоникалық сипаттамасы 252

Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы дөңесті-жақпарлы орогенді белдемінің неотектоникасы                262

Үнді-Памир тақтасының көлденең бағытта ығысуы және оның Қазақстанның
оңтүстік-шығыс таулы жүйесіндегі көрінісі…………………………………………………………… 273

 

ХІ ТАРАУ. Антропогендік неотектоника………………………………………………………… 277

Адамның іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болған техногендік қозғалыстар…………. 277

Қазба жұмыстарына байланысты техногендік қозғалыстардың геодинамикасы… 278

Адамның құрылыс және басқа да инженерлік әрекеттеріне байланысты техногендік қозғалыстардың геодинамикасы    283

 

 

ХІІ ТАРАУ. Неотектоникалық қозғалыстарды зерттеудің практикалық
маңызы…………………………………………………………………………………………………….. 291

Неотектоникалық қозғалыстармен байланысты эндогендік (магмалық) сериялды

пайдалы қазбалардың қалыптасуы……………………………………………………………………. 291

Неотектоника қозғалыстармен байланысты экзогендік сериялды пайдалы

қазбалардың қалыптасуы…………………………………………………………………………………. 296

Шашылымды кенорындарын іздестіруге байланысты неотектоникалық

қозғалыстардың рөлі………………………………………………………………………………………. 301

Мұнай мен газ кен орындарын іздестіруде неотектоникалық

мәліметтерді қолдану…………………………………………………………………………………….. 304

Құрылыс гидрогеология және инженерлік геологиямен байланысты

мәселелерді шешуде неотектоникалық мәліметтерді қолдану…………………………………. 309

Қорытынды………………………………………………………………………………………………… 312

Геоморфология және неотектоника жөніндегі орысша-қазақша аталымдардың сөздігі      314

Пайдаланған  әдебиеттер…………………………………………………………………………… 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Неотектоника”