Экономикалық ілімдер тарихы

1 300 1 900 

Бұл оқу құралы экономикалық ілімдердің тарихын зерделеуге бағытталған.
Мұнда əртүрлі бағыттар мен мектептердің əдістемелік ерекшеліктеріне талдау
жасалынды. Сондай-ақ қазақстандық экономикалық ой-пікірлердің қалыптасу
жəне даму бастаулары да қарастырылған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ……………………………………………………………………………………………4
Экономикалық ілімдер тарихының пəні мен əдістері ………………………….6
Экономика ғылымының қалыптасуы ………………………………………………..15
Меркантилизм: пайда болуы жəне даму сатылары ………………………………29
Классикалық мектептің пайда болуы ………………………………………………….35
А. Смиттің экономикалық теориясы …………………………………………………..47
Д. Рикардоның классикалық саяси экономиясы ………………………………….57
XIX ғасырдағы классикалық теорияның дамуы ………………………………….66
С. Сисмонди жəне П. Прудонның экономикалық көзқарастары ………….78
Тарихи мектеп …………………………………………………………………………………..83
К. Маркстің экономикалық теориясы …………………………………………………91
Маржиналистік төңкеріс ……………………………………………………………………100
Неоклассикалық концепцияның қалыптасуы ………………………………………120
Й. Шумпетердің экономикалық көзқарастары …………………………………….131
Институционализмнің пайда болуы мен эволюциясы …………………………135
Дж. М. Кейнстің экономикалық теориясы …………………………………………..145
Кейнс теориясының соғыстан кейінгі кезеңдегі дамуы ……………………….156
Неолиберализмнің əлеуметтік-экономикалық аспектілері …………………..164
Жаңа институционалды теория ………………………………………………………….172
Қазіргі неоклассикалық мектептің негізгі бағыттары ………………………….182
Қазақстандағы экономикалық ой-пікірлердің қалыптасуы мен дамуы …191
Курстың жекелеген бөлімдеріне арналған бақылау жұмыс
тапсырмалары ……………………………………………………………………………………208
Глоссарий ………………………………………………………………………………………….214
Қорытынды ……………………………………………………………………………………….221

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Экономикалық ілімдер тарихы”