Қазіргі заман мәдениеті

1 010 1 610 

Ұсынылып отырған оқу құралы қазіргі заман мәдениеті туралы теориялық және тарихы таным қалыптастырады. Бұл зерттеуде қазіргі заман мәдениеті пәнаралық сипаттағы мәдениеттанымдық парадигма аясында қарастырылады.

Оқу құралы – Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған. Сонымен қатар, осы оқу құралы жоғары оқу орындарының гуманитарлық факультеттерінің студенттері мен оқытушыларына, қазіргі мәдениеттің өзекті мәселелерімен қызығатын көпшілік оқырман қауымға да ұсынылады.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ………………………………………………………………………………………………… 3
1 Қазіргі заман және қазіргі заман мәдениеті туралы түсінік ……………. 5
1.1 «Қазіргі заман» ұғымының хронологиялық шектері ………………….. 5
1.2 Қазіргі заман мәдениетінің өзіндік сипаттамалары…………………….. 10
1.3 Техниканың қазіргі заман мәдениетіндегі орны ………………………….. 14
2 Коммуникация құралдарының күрделенуінің қазіргі заман
мәдениетіндегі көрінісі ………………………………………………………………………. 18
2.1 Коммуникация және коммуникация құралдары туралы түсінік …… 18
2.2 Коммуникация құралдарының түрөзгерісі және оның мәдениетке
тигізетін әсері (М.Маклюэннің концепциясы негізінде) …………………… 23
3 Ақпарат және мәдениет …………………………………………………………………… 33
3.1 Ақпарат және ақпарат теориясындағы белгі, таңба ……………………. 33
3.2 Ақпараттың семиологиялық табиғаты: тіл, мәтін, интермәтін,
дискурс мәселесі ……………………………………………………………………………. 40
3.3 Ақпараттық қоғам және оның қалыптасу кезеңдері ………………….. 50
4 Ақпараттық мәдениет және жаһандану аясындағы
өркениеттілік үрдістер ……………………………………………………………………….. 56
4.1 Ақпараттық мәдениет және жаһанданудың алғышарттары …………. 56
4.2 Ғаламтор және ғайып (виртуалды) шындық ……………………………….. 63
4.3 Мәдениет пен өркениет арақатынасы. Мәдениеттер сұхбаты
әлде өркениеттер қақтығысы? ……………………………………………………….. 70
5 Қазіргі заман мәдениетінің өзекті мәселелері …………………………………. 82
5.1 Қазіргі заман мәдениетіндегі БАҚ-тың орны және бұқаралық
мәдениет феномені ………………………………………………………………………… 82
5.2 Тобыр адамының сипаттамалары және тобырлық өнер үлгілері …. 89
5.3 Қазіргі заман мәдениетіндегі адам тұлғасының
көшпелі-маргиналды тезаурусы ………………………………………………………. 93
5.4 Қазіргі мәдениеттегі әмбебап құндылықтар мен ортақ мақсаттар .. 100
Қорытынды ……………………………………………………………………………………….. 106
Глоссарий …………………………………………………………………………………………… 107
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ………………………………………………………. 139
Емтиханның болжамды сұрақтары …………………………………………………… 140

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Қазіргі заман мәдениеті”