Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм

2 340 2 940 

Кітапта қылмыстық құқықтың жалпы мәселелерiне, оның принциптерiне, қылмыс пен жаза туралы ұғымдарға ғылыми анықтама берiлген. Жазаға тарту мен одан босату, қылмысты анықтау мен одан арылу практикасы баяндалады. Қылмыс жасаушыларды мәжбүрлеп емдеу, жасөспiрiмдердi тәрбиелеу шаралары сөз болады.
Оқу құралы жоғары оқу орындары заң факультетінiң студенттерiне арналған.

Очистить

Product Description

Содержание
КIРIСПЕ…………………………………………………………………………………………………. 3
1-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПӘНI, ТҮСIНIГI,
МIНДЕТТЕРI МЕН ПРИНЦИПТЕРI……………………………………………………………………………… 5
§1. Қылмыстық құқықтың пәнi және түсiнiгi………………………………………………………….5

§3. Қылмыстық құқық ғылымы…………………………………………………………………………… 18
2-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПРИНЦИПТЕРI……………………………………… 20
3-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ…………………………………………………………………………… 25
§1. Қылмыстық заңның түсiнiгi……………………………………………………………………. 25
§2. Қылмыстық заңның кеңiстiктегi күшi……………………………………………….. 30
§3. Қылмыстық заңның мезгілдегі күші……………………………………………………. 34
§4. Қылмыстық заңды түсiндiру……………………………………………………………………. 36
4-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ ……………………………….39
§1. Қылмыстық құқық бұзушылық ұғымы және белгiлерi …………………………………39
§2. Қылмыстық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылықтан
және бейморальдық жат қылықтардан ажырату……………………………………………. 45
§3. Қылмыс санаттары…………………………………………………………………………………. 48
5-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ҮШІН
ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГIЗДЕРI………………………………………………… 50
§1. Қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықтың түсiнiгi………………… 50
§2. Қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықтың негiздерi…………………. 53
§3. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түсiнiгi және маңызы………………… 53
§4. Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыс құрамы……………………………………. 56
§5. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түрлерi………………………………….. 60
6-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ОБЪЕКТIСI…………………………. 62
§1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объектiсiнiң түсiнiгi
және оның қылмыстық құқықтағы маңызы…………………………………………………. 62
§2. Қылмыстық құқық бұзушылықтың заты……………………………………………………… 67
7-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ ОБЪЕКТИВТIК ЖАҒЫ…….. 70
§1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтiк жағының түсiнiгi мен маңызы…………. 70
§2. Қоғамға қауiптi iс-әрекеттiң түсiнiгi…………………………………………………………… 72
§3. Қылмыстық құқық бұзушылықтың зардабының түсiнiгi және оның түрлерi…….. 75
§4. Себептi байланыс және оның қылмыстық-құқылық маңызы……………………. 77
Мазмұны 227799
§5. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтiк жағының
факультативтiк белгiлерi…………………………………………………………………….. 79
8-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ СУБЪЕКТIСI…………………… 82
§1. Субъектiнiң түсiнiгi………………………………………………………………………….. 82
§2. Есi дұрыстық және есi дұрыс еместiк……………………………………………………….. 84
§3. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектiсiнiң жасқа толу белгiсi…………………… 87
§4. Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнаулы субъектiсi………………………………. 89
9-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ СУБЪЕКТИВТIК ЖАҒЫ… 91
§1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтiк жағының
түсiнiгi және оның маңызы………………………………………………………………… 91
§2. Кiнәнiң түсiнiгi……………………………………………………………………………………… 92
§3. Қасақаналық және оның түрлерi…………………………………………………………………. 93
§4. Абайсыздық және оның түрлерi……………………………………………………………….. 98
§5. Қылмыстық құқық бұзушылықтағы ниет және мақсат…………………………………. 104
§6. Кiнәнiң екi түрiмен iстелетiн қылмыстық құқық бұзушылықтар…………………… 106
§7. Қате және оның маңызы……………………………………………………………………… 108
10-тарау. IС-ӘРЕКЕТТIҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ЕКЕНIН ЖОЯТЫН МӘН-ЖАЙЛАР………………………………………… 110
§1. Iс-әрекеттiң қылмыстық құқық бұзушылық екендiгiн
жоятын мән-жайлардың түсiнiгi және түрлерi…………………………………………………….. 110
§2. Қажеттi қорғану………………………………………………………………………………… 111
§3. Қажеттi қорғану шегiнен асып кеткендiк…………………………………………….. 117
§4. Жалған қорғану…………………………………………………………………………………….. 119
§5. Аса (мәжбүрлi) қажеттiлiк……………………………………………………………………. 121
§6. «35-бап. Жедел-iздестiру, қарсы барлау іс-шараларын немесе
жасырын тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыру…………………………………………….. 124
§7. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстағанда зиян келтiру……………………………….. 125
§8. Негізгі тәуекел……………………………………………………………………………………….. 128
§9. Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу…………………………………………………….. 130
§10. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау……………………………………………………………. 131
11-тарау. ҚЫЛМЫС IСТЕУ САТЫЛАРЫ……………………………………………………. 133
§1. Қылмысты iстеу сатылары туралы ұғым……………………………………………………….. 133
§2. Қылмыс iстеуге дайындалу…………………………………………………………………….. 135
§3. Қылмыс iстеуге оқталу…………………………………………………………………………….. 138
§4. Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық……………………………………………………. 141
§5. Қылмыстық құқық бұзушылықты iстеуден өз еркiмен бас тарту………………… 142
12-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА СЫБАЙЛАС ҚАТЫСУ…… 146
§1. Қылмыстық құқықтағы сыбайлас қатысудың түсiнiгi………………………………. 146
§2. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайластықпен
қатысудың түрлерi және нысандары………………………………………………………… 149
§3. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайластықпен қатысушылардың түрлерi…..153
§4. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайластықпен бiрге
қатысушылардың жауаптылығының негiзi және шегi…………………………………… 158
§5. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайластықпен
қатысушылардың жауаптылығының арнаулы мәселелерi……………………………. 160
§6. Қылмыстық құқық бұзушылыққа жанасушылық……………………………………… 163
13-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ КӨПТIГI…………. 166
§1. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптiгi және олардың түрлерi……… 166
§2. Қылмыстық құқық бұзушылықтың бiрнеше рет жасалуы………………………….. 168
228800 Қылмыстық құқық
§3. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы……………………………… 170
§4. Қылмыстың қайталануы…………………………………………………………………………….. 175
14-тарау. ЖАЗА ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҚСАТТАРЫ…………………………….. 178
§1. Жазаның ұғымы………………………………………………………………………… 178
§2. Жазаның мақсаттары…………………………………………………………………………. 180
15-тарау. ЖАЗАНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРI МЕН ТҮРЛЕРI……………………………………. 183
§1. Жаза жүйелерiнiң және түрлерiнiң жалпы сипаттамасы………………………………… 183
§2. Айыппұл…………………………………………………………..185
§3. Түзеу жұмыстары………………………………………………………………………………. 187
§4. Қоғамдық жұмыстарға тарту………………………………………………………………… 188
§5. Бас бостандығын шектеу………………………………………………………………. 189
§6. Қамаққа алу ………………………………………………………………………………….. 190
§7. Бас бостандығынан айыру…………………………………………………………….. 191
§8. Өлiм жазасы…………………………………………………………………………………. 194
§9. Мүлiктi тәркiлеу………………………………………………………………………………… 196
§10. Арнаулы әскери немесе құрметтi атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық
дәрежесiнен, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградаларынан айыру………………… 198
§11. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан айыру…………………………………………………………………………………. 199
§ 12. Шетелдiктi немесе азаматтығы жоқ адамды
Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жiберу……………. 202
16-тарау. Жаза тағайындау……………………………………………………………………. 204
§1. Жаза тағайындаудың жалпы негiздерi……………………………………………………….. 204
§2. Жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар…………………… 208
§3. Белгiлi бiр қылмыс үшiн көзделген жазадан гөрi неғұрлым жаза тағайындау…………….. 223
§4. Сыбайлас қатысып жасалған қылмыстық
құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау……………………………………………………… 224
§5. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау…………………. 226
§6. Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауiптi
қайталануы кезiнде жаза тағайындау ……………………………………………………………. 230
§7. Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындау…………………………………… 231
§8. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзiмдердi айқындау тәртiбi…………………… 232
§9. Шартты түрде соттау…………………………………………………………………………. 233
17-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ ЖАЗАДАН БОСАТУ………………… 236
§1. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың түсiнiгi және түрлерi……………… 236
§2. Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату…………………………… 238
§3. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде қылмыстық жауаптылықтан босату……………. 239
§4. Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде
қылмыстық жауаптылықтан босату……………………………………………………………………………….. 239
§5. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату……………………………………… 239
§6. Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату……………………… 240
§7. Ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату………………… 241
§8. Жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын шартты түрде босату…………………… 242
§9. Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру
не тағайындалған жаза мерзiмiн қысқарту………………………………………………. 245
§10. Жүктi әйелдердiң және жас балалары бар әйелдер мен
жас балаларды жалғыз өзi тәрбиелейтiн еркектердiң жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру……… 246
§11. Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату……………………. 247
§12. Ауыр мән-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату
мен жазаны өтеудi кейiнге қалдыру…………………………………………….. 248
§13. Айыптау үкiмiнiң ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты жазаны өтеуден босату………. 249
Мазмұны 228811
§14. Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде
қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату…………………………………………. 251
§15. Сотталғандықтан арылу және оны жою……………………………………………. 256
18-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ………. 259
§1. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының жалпы сипаттамасы………… 259
§2. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi……………………… 260
§3. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату……………. 262
§4. Кәмелетке жасы толмағандардың сотталғандығын жою ерекшелiктерi……………………… 266
19-тарау. МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ…………………………………………………………………………………………… 267
§1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсiнiгi……………… 267
§2. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлерi…………….. 269
§3. Медициналық сипаттағы өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шаралары……………. 270
§4. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату………….. 273
§5. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын алкоголизм,
нашақорлық және уытқұмарлық дертiне шалдыққан ауруларға қолдану…………….. 275
ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………………………………. 277

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм”