Беттік құбылыстардың физика-химиясы

1 610 2 010 

Оқу құралында беттік құрылыстар физикалық химиясының теория-
лық жəне практикалық негіздері қарастырылған.
Еңбек химиялық, техникалық мамандықтары бойынша білім алып
жатқан студенттерге, магистранттарға, сондай-ақ оқытушыларға арналған.

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метки: , ,

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………………….. 3
1. БЕТТІК ҚҰБЫЛЫСТАР ТЕРМОДИНАМИКАСЫНЫҢ
НЕГІЗДЕРІ….……………………………………………………………………………..6
1.1. Беттік керілу……………………………………………………………………………………….. 6
1.2. Сұйықтықтардың беттік керілуіне əсер ететін факторлар…………………….. 8
1.3. Сұйықтықтар беттік керілуінің молекулалаық табиғаты………………………. 11
1.4. Бір компонентті жүйелердің бөліну бетінің термодинамикасы…………….. 13
2. КАПИЛЛЯРЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР………………………………………19
2.1. Капиллярлық қысым…………………………………………………….…………………. 19
2.2. Жұғу……………………………………………………………………………………………………… 21
2.3. Адгезия жəне когезия……………………………………………………………………………. 25
2.4. Жұғуға əсер ететін факторлар………………………………………………………………. 27
2.5. Беттер қисықтығының қаныққан бу қысымына əсері……………………………. 30
2.6. Капиллярдағы сұйықтық деңгейінің өзгеруі………………………………………….. 31
3. ЕРІТІНДІ – ГАЗ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ АДСОРБЦИЯ………………………33
3.1. Гиббс теңдеуі………………………………………………………………………………………… 33
3.2. Ленгмюрдің мономолекулалық адсорбция изотермасының теңдеуі……… 36
3.3. Адсорбция жұмысы……………………………………………………………………………….. 42
3.4. Сұйытылған ерітінділердің беттік қабат күйінің теңдеуі………………………. 44
4. ЕРІМЕЙТІН ЗАТТАРДЫҢ БЕТТІК ҚАБЫРШЫҚТАРЫ……….……..46
4.1. Беттік қабыршықтар туралы түсінік…………………………………………………….. 46
4.2. Беттік қабыршықтардың типтері………………………………………………………….. 50
4.3. Газ тəрізді қабыршықтардың ерекшеліктері…………………………….. 52
4.4. Тегіс қабыршықтар………………………………………………………… 56
5. БЕТТІК-АКТИВТІ ЗАТТАР…………………………………………………………………59
5.1. Беттік-активті заттар, олардың жіктелуі…………………………………… 59
5.2. Гидрофильді-липофильді баланс……….…………………………………………….. 63
5.3. Орналасудың критикалық параметрі…………………………….……… 67
6. БЕТТІК-АКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ МИЦЕЛЛАЛАРЫ……………….69
6.1. Мицелла түзудің критикалық концентрациясы…………………………………….. 69
6.2. Мицелла түзудің критикалық концентрациясына əсер ететін
факторлар…………………………………………………………………………………………………..71
6.3. Мицеллалардың құрылымы мен түрі…………………………………………………… 73
6.4. Мицеллалардың өсуі…………………………………………………………………………… 77
6.5. Мицелла түзудің термодинамикасы…………………………………………………….. 79
6.6. Аралас мицеллалар……………………………………………………………………………… 81
6.7. Солюбилизация…………………………………………………………………………………… 84
6.8. Гидрофобтық əрекеттесулер………………………………………………………………… 87
7. ҚАТТЫ БЕТТЕГІ ГАЗДАРДЫҢ АДСОРБЦИЯСЫ…………………. 90
7.1. Физикалық адсорбция мен жұғудың жылулығы ………………………………….. 91
7.2. Хемосорбция жылулықтары…………………………………………………………………. 95
7.3. Адсорбциялық процестің динамикасы…………………………………………………. 97
7.4. Қатты беттердегі газдар адсорбциясының теориялары ………………………… 100
7.4.1. Ленгмюрдің теориясы…………………………………………………………………. 101
7.4.2. Полянидің потенциалды теориясы………………………………………………. 103
7.4.3. БЭТ теориясы……………………………………………………………………………… 105
7.4.4. Капиллярлық конденсация………………………………………………………….. 108
7.4.5. Мономолекулалық адсорбция туралы түсініктердің дамуы………….. 110
7.5. Адсорбенттер жəне олардың сипаттамалары……………………………………….. 115
8. ҚАТТЫ ДЕНЕ–СҰЙЫҚТЫҚ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ
АДСОРБЦИЯ……………………………………………………………………………………………..119
8.1. Бейэлектролиттердің адсорбциясы (молекулалық адсорбция) ……………… 119
8.2. Электролиттердің адсорбциясы (иондық адсорбция)……………………………. 121
8.3. Ион алмасу адсорбциясы…………………………………………………………………….. 124
8.4. Иониттердің негізгі физика-химиялық қасиеттері………………………………… 127
8.5. Ион алмасу тепе-теңдігі………………………………………………………………………. 129
8.6. Күшті электролиттердің адсорбциясы…………………………………………………. 131
9. ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ БЕТТІК-АКТИВТІ ЗАТТАР……………..134
9.1. Жоғары молекулалық беттік-активті заттардың жіктелуі……………………… 134
9.2. Жоғары молекулалық беттік-активті заттардың адсорбциясы………………. 136
9.3. Полимерлердің фазааралық шекарадағы адсорбциясына əсер ететін
факторлар………………………………………………………………………………………………….. 139
10. ФЛОТАЦИЯНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ФИЗИКА–ХИМИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ………………………142
10.1. Флотация туралы түсінік …………………………………………………………………… 142
10.2. Минералдардың сумен жəне суда еріген заттармен əрекеттесуінің
жалпы қағидалары……………………………………………………………………………….144
10.3. Минералдардың табиғи гидрофобтылығы мен гидрофильділігі…….. 147
10.4. Судың минерал бетімен əрекеттесу ерекшеліктері…………………… 149
10.5. Минералдар мен газдардың судағы ерігіштігі………………………… 150
10.6. Минералдың пульпамен əрекеттесу нəтижесінде түзілетін қос
электрлік қабат……………………………………………………………………………………….152
10.7. Минералдың пульпамендің жіктелуі…………………………………………………. 154
11. ЕСЕПТЕР……………………………………………………………………………………………….162
11.1. Есептерді шығару мысалдары……………………………………………………………. 162
11.2. Өздігінен шығаруға арналған есептер…………………………………………………172
ƏДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………………………………………….197

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Беттік құбылыстардың физика-химиясы”