Электродинамика

970 

Оқу құралында қысқа әрі түсінікті түрде Қазақ Ұлттық университеті физика факультетінде теориялық физика курсының «Электродинамика» пәні бойынша оқылған дәрістер мазмұны берілген.

Product Description

М А З М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ …………………………………………………………………………………………..5
АРНАЙЫ САЛЫСТЫРМАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ……………………………….9
Салыстырмалық теориясы принциптері………………………………………..9
Лоренц түрлендірулері…………………………………………………………………13
Лоренц түрлендірулерін төртөлшемді түрде жазу.
Минковский кеңістігі …………………………………………………………………..16
Псевдоэвклид кеңістігі …………………………………………………………………21
Меншікті уақыт……………………………………………………………………………28
Меншікті ұзындық пен Лоренцтік қысқару …………………………………..28
Жылдамдықтарды қосу ………………………………………………………………..30
Төртөлшемді векторлар………………………………………………………………..32
Метрикалық тензор, псевдотензорлар …………………………………………..36
Төртөлшемді жылдамдық …………………………………………………………….37
РЕЛЯТИВТІК МЕХАНИКА…………………………………………………………….39
Ең аз əсер принципі. Энергия жəне импульс …………………………………39
Масса мен энергияның эквиваленттігі. Гамильтон функциясы ………41
Төртөлшемді импульс ………………………………………………………………….45
Импульс моменті …………………………………………………………………………47
ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ӨРІСТЕГІ ЗАРЯД ……………………………………50
Салыстырмалық теориясындағы элементар бөлшектер …………………50
Электромагниттік өрістің төртөлшемді потенциалы ……………………..51
Зарядталған бөлшектің электромагниттік өрістегі қозғалысы ………..55
Калибрлеулік инварианттық…………………………………………………………57
Тұрақты электромагниттік өріс …………………………………………………….58
Тұрақты біртекті электр өрісіндегі қозғалыс …………………………………59
Тұрақты біртекті магнит өрісіндегі қозғалыс…………………………………61
Зарядталған бөлшектің тұрақты біртекті электр жəне
магнит өрісіндегі қозғалысы…………………………………………………………63
Электромагниттік өріс тензоры…………………………………………………….65
Өрісті түрлендіру…………………………………………………………………………67
Өріс инварианттары……………………………………………………………………..72

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ӨРІС ТЕҢДЕУЛЕРІ…………………………………74
Максвелл теңдеулерінің бірінші жұбы ………………………………………….74
Электромагниттік өрістің Лагранж функциясы……………………………..75
Төртөлшемді ток векторы…………………………………………………………….77
Үздіксіздік теңдеуі……………………………………………………………………….79
Максвелл теңдеулерінің екінші жұбы …………………………………………..81
Энергияның тығыздығы жəне ағыны…………………………………………….84
Энергия-импульс тензоры…………………………………………………………….87
Электромагниттік өрістің энергия-импульс тензоры ……………………..90
ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ӨРІС………………………………………92
Кулон заңы ………………………………………………………………………………….92
Дипольдік момент………………………………………………………………………..94
Тұрақты магнит өрісі……………………………………………………………………95
Магнит моменті …………………………………………………………………………..97
Лармор теоремасы ……………………………………………………………………….97
ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР ………………………………………….99
Толқындық теңдеу ……………………………………………………………………….99
Жазық толқындар ………………………………………………………………………..101
ҰСЫНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР………………………………………………………..105

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электродинамика”