Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХҮІІІ том. Мұратова Г.Ә. Абайдың тілдік тұлғасы

2 000 2 500 

«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көп томдық басылымының отыз сегізінші томында
Г.Ә. Мұратованың «Абайдың тілдік тұлғасы» еңбегі берілді. Онда Абай дискурсының ұлттық таным мен ұлттық рухты танытатын концептуалды жүйесі және прагматикалық деңгейі антропоөзекті, когнитивтік лингвистика аясында талдауға түскен. Абай тілдік тұлғасын ғылыми-лингвистикалық тұрғыда сараптау арқылы оның тілдік әлемінің когнитивтік парадигмасы түзіліп, прагматикалық мәні ашылады. Ол үшін ұлт – тіл – мәдениет, уақыт –
кеңістік – адам сабақтастығы басшылыққа алынған. Тілдік тұлғаның когнитивтік деңгейі тарихи-қоғамдық, әлеуметтік мазмұнға қатысты қарастырылады.
Еңбек ғылыми қызметкерлер мен ізденушілерге, тілшілер мен әдебиетшілерге,
оқытушылар мен оқушыларға, Абай тілінің байлығына терең бойлағысы келетін
көпшілік қауымға арналған. Еңбек Абай институтының бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метка:

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ …………………………………………………………………………………………….. 3
1. АБАЙ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ
ЖАҢА БАҒЫТТАРМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ …………………………………… 8
1.1 Қазіргі лингвистика ғылымындағы тілдік тұлға мәселесі ………………… 8
1.2 Абай тілдік тұлғасының негізгі сипат белгілері ……………………………….. 16
1.3 Абайтану – Абай тілін тану …………………………………………………………….. 24
1.4 Абай тілдік тұлғасындағы Дүниенің тілдік бейнесі және
ұлттық тілдік бейне ……………………………………………………………………………… 34
2. АБАЙ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫНЫҢ
ВЕРБАЛЬДЫ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ …………………………………… 43
2.1 Абай шығармаларындағы араб-парсы сөздерінің
прагмастилистикалық сипаты ………………………………………………………………. 44
2.2 Абай шығармаларындағы орыс тілінен енген
сөздердің прагмастилистикалық сипаты ……………………………………………….. 55
2. 3 Абай тілдік тұлғасы және қазақ фольклоры ……………………………………. 60
2.3.1 Мақал-мәтелдердің прагматикалық қызметі………………………………….. 60
2.3.2 Жоқтаудың лингвомәдени мәні …………………………………………………… 69
2.4 Абай шығармаларындағы диалектизмдердің лингвомәдени мәні ……… 72
3. АБАЙ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫНЫҢ
ЛИНГВОКОГНИТИВТІК ДЕҢГЕЙІ ………………………………………………… 79
3.1 «Толық адам» концептісі ………………………………………………………………… 79
3.2 «Күлкі» концептісінің әлеуметтік-философиялық мәні …………………….. 91
3.3 «Қайғы» концептісінің мәдени-ұлттық көрінісі ……………………………….. 97
3.4 «Өтірік» концептісінің әлеуметтік мәні …………………………………………… 102
3.5 «Мақтан» концептісінің прагматикалық уәжі ………………………………….. 123
3.6 «Жағымсыздық» («ит») концептісі – «уақыт» мінезінің көрінісі ……….. 131
3.7 Абай шығармаларындағы бейвербал амалдардың
әлеуметтік мәні ……………………………………………………………………………………. 141
4. АБАЙ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
МӘДЕНИ КОНЦЕПТІЛЕР АРҚЫЛЫ КӨРІНІСІ ……………………………. 154
4.1 «Жайлау» концептісі арқылы рухани әлемді бағдарлау ……………………. 154
4.2 «Қымыз» концептісі арқылы рухани құндылықты бағалау ……………….. 162
4.3 Саятшылыққа қатысты этномәдени лексиканың
концептуалды мәні ………………………………………………………………………………. 172

4.4. Киім атауларының (вестиалды лексиканың)
этнолингвистикалық сипаты, әлеуметтік уәжділігі ………………………………… 184
4.5 Лингвомәдени бірліктер мәні ………………………………………………………….. 196
5. АБАЙ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫНЫҢ
ПРАГМАТИТКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ ……………………………………………………… 207
5.1 Индивидуалды авторлық метафоралардың когнитивтік сипаты ………… 207
5.2 Абай дүниетанымының пассионарлық идеямен өзектесуі ………………… 225
5.3 Абай шығармаларындағы прецедентті
есімдердің когнитивті сипаты ………………………………………………………………. 233
5.4 Абай Қарасөздері мен «Қабуснамадағы» дүниенің
тілдік бейнесі ………………………………………………………………………………………. 262
5.5 Абай – Монтень шығармаларындағы таным ортақтығы……………………. 269
5.6 Абай Қарасөздерінің жанрлық ерекшелігі,
лингвотанымдық мәні ………………………………………………………………………….. 276
5.6.1 Қарасөз жанрын нақтылау. Қарасөздің зерттелуіне шолу ………………. 279
5.6.2 Абай Қарасөздерінің эссе жанрымен сабақтастығы ……………………….. 287
5.7 Абайдың шығармаларындағы афоризмдер сипаты …………………………… 307
ҚОРЫТЫНДЫ ………………………………………………………………………………….. 332
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ……………………………………. 336

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХҮІІІ том. Мұратова Г.Ә. Абайдың тілдік тұлғасы”