Мәдениет аксиологиясы

1 680 2 280 

Оқу-әдістемелік құралы 5В020400 – мәдениеттану мамандығының
студенттеріне, жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық мамандықтардың
оқытушылары мен студенттеріне арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Кіріспе………………………………………………………………………………..3
1. МӘДЕНИЕТТІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ Т АБИҒАТЫ………………….6
1.1 «Құндылық» ұғымы түсіндірмелерінің алуан түрлілігі…………….. 6
1.2 Мәдениет құндылықтарының жүйесі мен олардың
классификациясы…………………………………………………………………………. 14
1.3. Мәдениет аксиологиясы туралы Г.П. Выжлецов теориясы………. 27
1.4 Этикалық қарым-қатынас мәдениеттің құнды өзегі ретінде …….. 35
2. МӘДЕНИЕТ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ ЭТИКАЛЫҚ
ІЛІМДЕР ДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ………………………..48
2.1 Көне және орта ғасыр мәдениетіндегі этикалық ілімдердің
қалыптасуы және дамуы ……………………………………………………………… 48
2.2 Қайта өрлеу мен жаңа заманның этикалық концепциясы…………. 59
3. ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ЭТИКАЛЫҚ КӨ РІ НІС ТЕРІ ………67
3.1 Қазақ ұлтының құндылық көріністері, тарихтағы рөлі ……………. 67
3.3 Қазақ философиясындағы этикалық мәселелерді шешу…………… 73
4. XIX-XX ға сырлар фило софия сындағы әд еп
құндылықта ры………………………………………………………………..80
4.1 Неокантшылдықтағы әдеп құндылықтарының мәселесiн шешу …80
4.2 Ницшенің мәдениет философиясындағы құндылықтарды қайта
бағалау мәселесі ………………………………………………………………………….. 86
4.3 Адамгершіліктің негізгі бағыттары және қазіргі мәселелері…….. 95
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………….114

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мәдениет аксиологиясы”