Қазақ мəдениетінің рухани кеңістігі

2 700 3 600 

Кітапта қазақ мəдениетінің рухани, этикалық, діни жəне əлеуметтік құн-
дылықтарына, олардың тарихи дəуірлер арасын жалғастырушы сабақтастық
рөліне жəне тəуелсіз Қазақстан мəдениетінің бүгіні мен болашағына мəдени-
философиялық тұрғыдан талдау жасалған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
1. МƏДЕНИЕТ ПЕН ӨРКЕНИЕТТЕГІ
ƏМБЕБАПТЫЛЫҚ ПЕН ЕРЕКШЕЛІК
1.1. Мəдениет ұғымы, құрылымы жəне қызметтері …………………………………… 3
1.2. Өркениет – мəдени-философиялық талдау нысаны ретінде ………………… 16
1.3. Мəдениет жəне өркениеттің қайшылықтары,
дəстүр мен жаңашылдық үрдістері ……………………………………………………………. 50
1.4. Мəдени сұхбат идеясы жəне Ұлы Жібек жолы ……………………………………. 63
2. ҚАЗАҚ МƏДЕНИЕТІНІҢ ӨРКЕНИЕТТІК КЕҢІСТІГІ
2.1. Қазақ мəдениеті ғасырлар тоғысында …………………………………………………. 73
2.2. Қазақ өркениеті ғасырлар сынында …………………………………………………….. 81
2.3. Қазақ өркениетінің тарихи типтері ……………………………………………………… 95
3. ҚАЗАҚ МƏДЕНИЕТІНІҢ ƏДЕПТІК КЕҢІСТІГІ
3.1. Əдеп мəдениетінің ұлттық негіздері ……………………………………………………. 112
3. 2. Қазақтың əдет құқығы жəне ұлттық мəдениет ……………………………………. 128
3.3. Қазақ əдеп жүйесінің қалыптасу үрдісі ……………………………………………….. 133
3.4. Қазақ əдеп жүйесінің ұғымдары мен ұстындары ………………………………… 161
4. ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ АЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ МƏДЕНИЕТІ
4.1. Ислам өркениетінің тарихи-мəдени бастаулары мен негізгі
тұғырнамалары ……………………………………………………………………………………….. 192
4.2. Еуразиялық дала өркениеті рухани кеңістігіндегі ислам ……………………… 216
4.3. Орталық Азия мен Қазақстандағы ислам бағыттары …………………………… 240
4.4. Қазақстандағы діни-рухани жағдай жəне оның
мəдени-өркениеттік бірегейлікке ықпалы …………………………………………………. 270
5. БАТЫС ЖƏНЕ ШЫҒЫС ӨРКЕНИЕТТЕРІ КЕҢ МƏТІНІНДЕГІ
ҚАЗАҚ МƏДЕНИЕТІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ
5.1. Қазақ мəдениеті Шығыс пен Батыстың тоғысында ……………………………… 299
5.2 Бұқаралық мəдениет өрісіндегі қазақстандық өркениет ……………………….. 313
5.3. Қазіргі ұлттық өркениет кеңістігіндегі мəдени
инновациялық үрдістер …………………………………………………………………………….. 332
5.4. Қорытынды орнына. Батыстану жəне
қазақтың ұлттық идеясы ……………………………………………………………………………. 348
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ………………………………………………….. 372

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Қазақ мəдениетінің рухани кеңістігі”