Мұнай асфальтендері: қасиеті, құрамы жəне құрылымы

1 200 

Бұл монография мұнай асфальтендерінің физика-химиялық қасиеттерін, құрамын, микро, жəне наноқұрылымын зерттеуге негізделген.
Ауыр мұнай құрамындағы асфальтенді алу/тұндыру жолдары, алынған
асфальтеннің жалпы қасиеттері сипатталады. Сондай-ақ, монографияда
асфальтеннің қолданылу аясы, оның көмірсутек қасиетіне əсері
қарастырылған. Бұл ғылыми еңбек «органикалық заттардың химиялық технологиясы», «Мұнай-газ ісі», «Наноматериалдар мен нанотехнологиялар», «мұнай химиясы» мамандықтарын дайындауда бакалаврь, магистратура
жəне докторантура деңгейінде пайдалануға болады.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ———————————————————————————
1. МҰНАЙ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ——————————
1.1. Мұнай атауының келіп шығуы —————————————
1.2. Мұнай – өнеркəсіптің қаны ———————————————
1.3. Əлемдегі жəне еліміздегі мұнай қоры
1.4. Қазақстанда мұнай өнеркəсібінің басталуы
1.5. Мұнай-газ бассейндерінің жіктелуі
1.6. Қазақстанның мұнай тасымалы —————————————
1.7. Мұнай құрамындағы көмірсутек қоспалары
1.8 Мұнaй құpaмындaғы шaйыpлы-acфaльтeндi зaттap
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі —————————————————
2. МҰНАЙ АСФАЛЬТЕНДЕРІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ————-
2.1. Мұнай құрамындағы асфальтеннің байқалуы жəне
асфальтенді ашу
2.2. Acфальтеннің физика-химиялық қacиеті жəне оның құрылымы
2.3. Асфальтен шөгiндiлерінің пайда болуын зертханалық анықтау
жəне оның əсерін жою
2.4. Асфальтеннің қолданылуы ———————————————
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі —————————————————
3. МҰНАЙДАН АСФАЛЬТЕН ТҰНДЫРУ ЖƏНЕ ОНЫ ЗЕРТТЕУ —
3.1. Мұнай құрамындағы шaйырлы-асфaльтeнді қoсылыcтарды
зертханалық aнықтaу əдістемесі
3.2. Зерттеу нысандары жəне оған тəжірибе жүргізу əдістемелері
3.3. Көмірсутек шикізатынан асфальтен тұндыру нəтижесі
3.4. Ауыр мұнайлардан тұндырылған асфальтеннің химиялық құрамы
3.5. Асфальтеннің беттік құрылымын микроскопиялық қондырғы
көмегімен зерттеу
3.6. Табиғи битумды өңдеуде жоғары молекулалық қосылыстардың
құрылымының өзгеруін зерттеу
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі —————————————————
ҚОРЫТЫНДЫ ————————————————————————

Additional Information

Переплет

Мягкий

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мұнай асфальтендері: қасиеті, құрамы жəне құрылымы”