Кристаллофизика негіздері

2 870 3 470 

Оқу құралы кристаллофизика, қатты дене физикасы, физикалық материалтану және  кристалдардың өсуі бойынша дәріс материалдарынан құрастырылған

Очистить

Product Description

Мазмұны
Алғы сөз ……………………………………………………………………………………… 4
1-2 дəрістер
Кристалдарды зерттейтін ғылымдардың классификациясы;
Кристаллографияның терминологиясы; Кристаллография-
лық индекстеу əдісі; Кристалдық құрылымдардың сим-
метрия элементтері; Кристаллографиялық проекциялар;
Симметрия элементтерінің терулері туралы теоремалар ………………… 5
3-4 дəрістер
Кристаллофизикалық координаттар жүйесі; Нүктелік
симметрия элементтерін матрица түріне келтіру; Кеңістік
фигуралардың нүктелік симметрия топтары туралы ұғым;
Топтық əрекеттің заңдары; Нүктелік симметрия
элементтерінің терулері туралы теоремаларды матрица
арқылы дəлелдеу; Ерекше немесе жекелік бағыттар;
Кристалдың нүктелік симметрия топтары (кластары). 32
нүктелік симметрия тобын қорыту; Кристаллографиялық
категориялар, жүйелер жəне сингониялар;
Кристаллографиялық номенклатура ……………………………………………… 25
5-6 дəрістер
Шекті симметрия топтары; Нүктелік топтардың топшалары;
Кристалдарды орнықтыру; Бравэның жазық жəне кеңістік
торлары; Кристалдық құрылымдардың симметрия
элементтері; Трансляциялық симметрия элементтерінің
терулері. Олардың терулері туралы теоремалар; 230 кеңістік
симметрия топтары. Евграф Степанович Федоров …………………………. 45
7-10 дəрістер
Элементтердің атомдық жəне иондық радиустары; Коор-
динациялық сан жəне координациялық көпқырлық;
Ұяшықтағы атомдар саны. Заттың стехиометриялық
формуласын анықтау; Құрылымдағы бөлшектердің тығыз
жинақталуы; Кристалдардағы байланыс түрлері; Құрылым-
дардың тұрақтылық шектері; Құрылымдардың негізгі
түрлері; Политипия, изоморфизм, полиморфизм……………………………. 68
11-14 дəрістер
Векторлар жəне скалярлар; 2-ші рангті полярлық тензор; 2-
ші рангті полярлық тензордың симметриясы; 2-ші рангті
аксиал тензор жəне оның симметриясы; жоғарғы рангті
тензорлар; Физикалық құбылыстар симметриясы; Нейман
принципі; Кюри принципі …………………………………………………………….. 112

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кристаллофизика негіздері”