Экономикалық саясат. Рахматуллаева Д.Ж.

1 700 2 300 

«Экономикалық саясат» оқу құралы экономикалық саясат саласындағы әртүрлі экономикалық мектептердің негізгі ережелерін қамтиды, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерін анықтайды және оларды шешудің жолдарын ұсынады. Материалды зерттеуден күтілетін нәтиже – қоғамдағы экономикалық құбылыстар мен процестер, оларды зерттеу әдістері мен құралдары, экономикалық мәселелерді шешу жолдары мен тәсілдері туралы оқырмандардың білімдерін кеңейту.
Оқу құралы барлық экономикалық мамандықтар бойынша оқитын жоғары курс бакалавр студенттеріне, бірінші курс магистранттарына арналған, сонымен қатар елдің экономикалық саясатының проблемаларына қызығушылық танытқан оқырмандар үшін пайдалы болады.

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метки: ,

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………5
1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ …………..7
1.1. «Экономикалық саясат» ұғымының мәні. Экономикалық саясат ғылым мен тәжірибе ретінде……………………………………………………………….7
1.2. Экономикалық саясаттың тұжырымдамасы ………………………………..12
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………17
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..17
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН
ЖАСАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕХАНИЗМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ…………….21
2.1. Экономикалық саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру
институттары……………………………………………………………………………………21
2.2. Экономикалық саясатты іске асыру процесі………………………………..24
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………29
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..29
3. ПАТЕРНАЛИЗМ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ «ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ»………………………………………………………………33
3.1. Экономикалық патернализм: нысандары, принциптері
мен құралдары………………………………………………………………………………….33
3.2. Экономикалық трансформацияның алғышарттары және
нарықтық экономиканы құрудың негізгі мәселелері…………………………..38
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………42
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..42
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ ЛИБЕРАЛДЫ МОДЕЛІ……….46
4.1. Бәсекеге қабілеттілік либералдық экономикалық
саясаттың міндеті ретінде…………………………………………………………………46
4.2. «Бәсекелестік артықшылықтары» теориясы мен елдің бәсекеге қабілеттілігін бағалау………………………………………………………………………..49
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………54
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..54
5. «ӘЛЕУМЕТТІК-НАРЫҚТЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ» САЯСАТЫ……58
5.1. Әлеуметтік нарықтық шаруашылық концепциясының
теориялық негізі мен тәжірибе жүзінде іске асыруы…………………………..58

5.2. Жеке тұлғалардың экономикалық құқығы және әлеуметтік
нарықтық экономикадағы мемлекеттің міндеттері……………………………..60
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………62
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..63
6. ҮКІМЕТТІҢ БЮДЖЕТ-САЛЫҚ САЯСАТЫ……………………………….66
6.1. Бюджеттік саясат тұжырымдамасы мен бюджеттеу әдістері…………66
6.2. Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру тәсілдері………………70
6.3. Елдің бюджеттік-салықтық саясатының негізгі құралдары.
Салық салудың құрылымы мен принциптері……………………………………..74
6.4. Салық саясатын жетілдірудің негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасының салық кодексі……………………………………………………….79
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………84
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..84
7. АҚША-НЕСИЕ САЯСАТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
САЯСАТТЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ……………………………………87
7.1. Ақша нарығының макроэкономикалық моделі, мәні
мен міндеттері………………………………………………………………………………….87
7.2. Ақша-несие саясатының түрлері мен құралдары…………………………90
Бақылау сұрақтары……………………………………………………………………………96
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………..97
8. МЕМЛЕКЕТТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ……………………..100
8.1. Мемлекеттің инновациялық саясатының мәні мен міндеттері…….100
8.2. Инновациялық саясаттың әлемдік модельдері мен құралдары……103
Бақылау сұрақтары………………………………………………………………………….106
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………106
9. МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫ……………………………..110
9.1. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының мәні,
мақсаттары мен принциптері…………………………………………………………..110
9.2. Әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік жауапкершілік………………114
Бақылау сұрақтары………………………………………………………………………….117
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………118
10. МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨНЕРКӘСІПТІК САЯСАТЫ………………………..122
10.1. Өнеркәсіптік саясат және оның мақсаттары, индустриялық саясаттың түрлері……………………………………………………………………………122
10.2. Өнеркәсіптік секторды дамытудың қазіргі үдерістері
және ҚР индустриялық саясаттың мәселелері………………………………….126
Бақылау сұрақтары………………………………………………………………………….132
Тест тапсырмалары…………………………………………………………………………133
ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………………………136
КЕЙСТЕР………………………………………………………………………………………140
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ……………………………………………………….146

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Экономикалық саясат. Рахматуллаева Д.Ж.”