Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары

1 820 2 420 

Оқу құралында З. Фрейдтің, А. Адлердің, К. Юнгтің, В. Райхтың, Э. Фроммның,
Г. Маркузенің, К. Хорнидің п сихоанализ бойынша негізгі концепциялары мен
мәдениетті зерттеу әдіснамасы қарастырылады. Мәдениетті мәдени-философиялық
зерттеудің ә діснамалық қағидалары мен түсініктерінің мәнісі А. Адлер, К. Юнг,
В. Райх, Э. Фромм, Г. Маркузе, К. Хорнидің классикалық психоанализі және неопсихоанализі тұрғысынан қарастырылған.
Оқу құралы мәдениеттану, философия және дінтану мамандықтарының бакалавриат студенттеріне арналған. Оқу құралы мәдениет философиясы, ХХ ғасыр философиясы, мәдениеттану, мәдени антропология мәселесімен айналысатындарға
арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ……………………………………………………………………………………3
Курстың тұжырымдамасы: мақсаты мен міндеттері…………………..3
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………….6
1-бөлім. МӘДЕНИЕТТІ ЗЕРТТЕУДЕГІ
ПСИХОАНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІС…………………………………….9
1.1. Классикалық психоанализ және мәдениет………………….12
1.2. З. Фрейдтің көзқарастар эволюциясы
1.3. Мәдениеттің пайда болу концепциясы…………………………15
1.4. Адам психикасының топографиялық моделі……………….29
1.5. Келеңсіздік (қақтығыс) табиғаты туралы
немесе сублимация ілімі……………………………………………..32
1.6. Психоанализдік әдістің құрылымы………………………………34
1.7. Мәдени құбылыстарды зерттеудегі
психоаналитикалық бағыттың мәні……………………………..35
2-бөлім. КЛАССИКАЛЫҚ ПСИХОАНАЛИЗДІҢ ДАМУЫ……………..38
3-бөлім. ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОАНАЛИЗ………………………………………40
3.1. А. Адлердің индивидуалдық психоанализі…………………..40
4-бөлім. СИМВОЛИКАЛЫҚ ПСИХОАНАЛИЗ……………………………….46
4.1. К. Юнгтің символикалық психоанализі……………………….46
4.2. К.Юнг концепциясындағы мәдени
әлеуметтенудің мәселелері………………………………………….50
4.3. К.Юнг мәдениетінің аналитикалық концепциясы ……….54
5-бөлім. ӘЛЕУМЕТТЕНДІРІЛГЕН ПСИХОАНАЛИЗ……………………..58
5.1. В. Райхтың мінез-құлықты талдауы…………………………….58
5.2. Тұлға концепциясы және «сексуалды революция»……….59
124 Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары
6-бөлім. ГУМАНИСТІК ПСИХОАНАЛИЗ……………………………………..63
6.1. Э. Фроммның шығармашылық жолы…………………………..63
6.2. Жатсыну заманауи мәдениеттің белгісі ретінде …………..64
6.3. Діннің мәдениеттегі орны мен рөлі …………………………….71
6.4. Эрих Фроммның махаббат философиясы…………………….74
7-бөлім. МӘДЕНИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ПСИХОПАТОЛОГИЯ……….77
7.1. К. Хорни және фрейдизмнің сыны ………………………………77
7.2. Адам табиғатының қарама-қайшылықтық мәселесі…….79
8-бөлім. ПСИХОАНАЛИЗ ЖӘНЕ ФРАНКФУРТ МЕКТЕБІ……………..87
8.1. Франкуфурт мектебінің қалыптасу тарихы………………….87
8.2. «Бір өлшемді адам» концепциясы………………………………..92
8.3. Маркузенің концепциясындағы Эрос феномені…………..95
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………..101
№1 қосымша…………………………………………………………………………………103
№2 қосымша…………………………………………………………………………………117

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары”