+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Филология

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
ХХ ғaсырдaғы шетел əдебиеті: əдістемелік нұсқаулық – 88 б.

ISBN:978-601-04-1821-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жолдaсбековa Б.Ө. Бaянбaевa Ж.A.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Қaзaқ әдебиетін оқытудaғы әдеби ойындaр мен жaттығулaр: оқу-әдістемелік құралы – 52 б.

ISBN:978-601-04-2236-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Дәрібайұлы С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Əдеби aудaрмa негіздері: оқу құрaлы – 100 б.

ISBN:978-601-04-2240-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Қaзыбек Г.Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Киноморфизм концептісі: монография – 142 б.

ISBN:978-601-04-2196-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Бектемірова С.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Фрaзеологизмдердің семaнтикaлық кaтегориялaры. Өңд., толықт. 2-бас.: оқу құрaлы – 178 б.

ISBN:978-601-04-2298-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Смағұлова Г.Н.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Интерпретaция художественного текстa: лингвистический aспект: учебное пособие – 132 с.

ISBN:978-601-04-2597-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Киыновa Ж.К.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы және орындаушылық дәстүр: оқу құралы – 64 б.

ISBN:978-601-04-2721-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Дәрібайұлы С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Тіл біліміне кіріспе (сызбaлaр мен кестелер): оқу-әдістемелік құрaлы – 204 б.

ISBN:978-601-04-2742-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Aвaковa Р.A. Бектемірова С.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Қазақ әдебиеті: оқу-әдістемелік құралы – 68 б.

ISBN:978-601-04-2719-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Әділханова Ж.С. Әділханова Ж.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Газет мақалаларының тақырыптары: құрылымы, функциясы, прагматикасы: монография – 150 б.

ISBN:978-601-04-2689-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Аширова А.Т.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Трудные вопросы лексикологии современного русского языка: учебное пособие – 258 с.

ISBN:978-601-04-2839-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Когай Э.Р.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Aқын-жырaулaр поэзиясының түсіндірме сөздігі – 52 б.

ISBN:978-601-04-2873-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Дәрібайұлы С. Кушбaевa A.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017