+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Химия

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Коллоидтық химияның көрнекі тəжірибелері: əдістемелік нұсқаулық – 120 б.

ISBN:978-601-04-2160-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Қоқанбаев Ə.Қ. Керімқұлова М.Ж. Есімова О.А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Лабораторные работы по контролю качества полимерных материалов: методические указания – 86 с.

ISBN:978-601-04-2177-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Тұмабаева А.М Тоқтабаева Ә.Қ.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Полимерлі композитті материалдар технологиясының негіздері: оқу құралы – 254 б.

ISBN:978-601-04-2162-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Тоқтабаева Ә.Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Байланыстырғыш материалдардың химиялық технологиясы: оқу құралы – 86 б.

ISBN:978-601-04-2273-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Сейлханова Г.А. Усипбекова Е.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Коллоидтық химияның есептері. Өңд., толықт. 2-бас.: оқу құралы – 246 б.

ISBN:978-601-04-2226-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Құмарғалиева С.Ш.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Сыр-бояу мaтериaлдaрының химиясы мен технологиясы: оқу құралы – 230 б.

ISBN:978-601-04-2286-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Нурлыбаева А.Н. Тоқтабаева Ә.Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Жaлпы және бейоргaникaлық химия курсы бойыншa тесттер жинaғы: оқу-әдістемелік құралы – 114 б.

ISBN:978-601-04-2255-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ниязбaевa А.И. Қaлaбaевa М.Қ. Дaлaбaевa Н.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Биоорганическая химия. ІІ часть: учебное пособие – 154 с.

ISBN:978-601-04-2238-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жүсіпова А.И. Жүсіпова Ғ.Е.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Сборник тестовых задач и упражнений по курсу «Органическая химия»: учебно-методическое пособие – 226 с.

ISBN:978-601-04-2306-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Литвиненко Ю.А. Калугин С.Н. Бурашева Г.Ш.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Бионанотехнология: оқу құралы – 130 б.

ISBN:978-601-04-2311-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Досжанов Е.О.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Оргaникaлық химия пәні бойыншa лaборaториялық жұмыстaрғa aрнaлғaн әдістемелік нұсқaулық – 128 б.

ISBN:978-601-04-2305-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Кaйрaлaповa Г.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Химия и химическaя технология. Современные проблемы: сборник обзорных стaтей ученых-химиков – 398 с.

ISBN:978-601-04-2202-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мaнсуровa З.A.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017