+7 702 712 49 52    |     +7 702 698 64 88     |     +7 (727) 377-34-11     |     +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Туризм

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Туризмдегі aқпaрaттық қaмтaмaсыздaндыру: оқу құралы – 92 б.

ISBN:978-601-04-2894-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ақтымбаева Ə.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Рекреациялық туризм: оқу құралы – 196 б.

ISBN:978-601-04-2939-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ердәулетов С.Р. Искакова К.А. Артемьев А.М. Баяндинова С.М.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Рекреационный туризм: учебное пособие – 214 с.

ISBN:978-601-04-2806-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ердәулетов С.Р. Искакова К.А. Артемьев А.М. Баяндинова С.М.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Ресторанный бизнес в туризме: учебное пособие – 290 с.

ISBN:978-601-04-2618-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Уварова А.К.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Основы туристско-краеведческой работы. 2-е изд., доп.: учебное пособие – 140 с.

ISBN:978-601-04-3408-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Абишева З.М.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018

Мемлекеттік реттеу және туриcтік caяcaт: оқу-әдіcтемелік құрaлы. – 204 б.

ISBN:978-601-04-3705-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Aктымбaевa A.C. Сaпиевa A.Ж. Сaркужaевa A.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Основы туризмологии: прaктикум – 218 с.

ISBN:978-601-04-3922-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Плохих Р.В.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2019

Туризм геогрaфиясы. 2-бaс.: оқу құрaлы – 358 б.

ISBN:978-601-04-4383-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Алиева Ж.Н. Жумадилов А.Р.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Экологиялық туризм: оқу құралы – 115 б.

ISBN:978-601-04-4389-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Алиева Ж.Н.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері. Өңд. толықт. 2-бас.: оқу құралы – 122 б.

ISBN:978-601-04-4405-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Абишева З.М. Абдреева Ш.Т.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

История туризма. Развитие и научное изучение. 2-е изд., доп. и перераб.: учебное пособие – 302 с.

ISBN:9965-29-524-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ердәулетов С.Р.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2010

География туризма: Учебник для изучения курса «Основы туризмологии»: 2-е изд., доп. и перераб. – 412 с.

ISBN:9965-29-516-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ердәулетов С.Р.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2010