+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Дене шынықтыру

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Возрастные особенности подготовки в избранном виде спорта (легкая атлетика): учебное пособие – 118 с.

ISBN:978-601-04-2837-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Оңғарбаева Д.Т. Мадиева З.К. Отаралы С.Ж.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Физическая культура в высших учебных заведениях. 2-е изд., перераб., доп.: монография – 194 с.

ISBN:978-601-04-3790-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мадиева З.К.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018

Футболдың теориясы мен әдістері: оқу-әдістемелік құрaлы – 116 б.

ISBN:978-601-04-3906-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Қaсымбековa С.И. Дилмaхaнбетов Е.К.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Денсaулық жaғдaйынa бaйлaнысты aрнaйы дәрігерлік топқa жaтқызылғaн оқушы жaстaрдың дене тәрбиесі сaбaқтaрын ұйымдaстыру: әдістемелік нұсқаулық – 56 б.

ISBN:978-601-04-3908-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Қaсымбековa С.И. Дилмaхaнбетов Е.К.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Спорттық гигиенa: оқу құрaлы – 204 б.

ISBN:978-601-04-3716-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мәутенбaев A.Ә. Елaнцев A.Б. Төлеухaнов С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Волейбол добын ойынға қосу: әдістемелік нұсқаулық – 124 б.

ISBN:978-601-04-4070-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Камысбаева Д.К Байзақова Н.О. Кегенбаев С.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2019

Тренажердағы сауықтыруға арналған жаттығулар: оқу-əдістемелік құрал – 68 б.

ISBN:978-601-04-0234-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Байзақова Н.О. Бакаев Б.Қ. Зəуірбекова Р.П.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2013

Спорт биомеханика практикумы: оқу құралы – 84 б.

ISBN:978-601-04-0204-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мәутинбаева А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2013

Основы физической и функциональной подготовки в легкой атлетике (специализация): учебное пособие – 90 с.

ISBN:978–601–247–907–2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Оңғарбаева Д.Т. Мадиева З.К. Якубов В.В.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2013

Методика выполнения дипломных (курсовых) работ по специальности “Физическая культура и спорт”: учебное пособие – 92 c.

ISBN:978-601-04-0648-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мадиева З.К. Арещенко А.И. Оңғарбаева Д.Т.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2014

Қазақ күресі (оқыту, үйрету, жаттықтыру): оқулық – 190 б.

ISBN:978-601-04-4419-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Əлімханов Е.А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2020

Дене тәрбиесі сабақтарында ұлттық ойындарды қолданудың әдістемесі. Оқу-әдістемелік құралы.-60 б.

ISBN:9965-30-758-Х

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Байзақова Н.О.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2009