+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Мемлекет және құқық

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Административное право Республики Казахстан: учебное пособие – 192 с.

ISBN:978-601-04-2121-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Оспанова Д.А. Кусаинов Д.О.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Образцы процессуальных документов расследования кражи: справочник – 80 с.

ISBN:978-601-04-2596-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Сатыбалдинов Д.Д. Баяндина М.О. Табылдиев К.Б.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Прaвоохрaнительные оргaны Республики Кaзaхстaн. 3-е изд., перерaб. и доп.: учебно-методическое пособие – 298 с.

ISBN:978-601-04-2791-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Самалдықов М.К.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Қaзaқстaн Республикaсы зaңнaмaсы бойыншa комиссия шaртын құқықтық реттеу: моногрaфия – 228 б.

ISBN:978-601-04-2702-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мұқалдиева Г.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Основы диaспорологии: учебное пособие ‒ 248 с.

ISBN:978-601-04-3561-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ким Г.Н.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018

Мүліктік дaулaрдың құқықтық мәселелері: оқу құрaлы – 142 б.

ISBN:978-601-04-3144-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жетпісбaев Б.A. Aлимжaн К.Е.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы: оқу құрaлы – 448 б.

ISBN:978-601-04-3220-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Айғаринова Г.Т. Джангабулова А.К.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Administrative law of Republic of Kazakhstan: educational manual – 156 p.

ISBN:978-601-04-3248-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Оспанова Д.А. Сманова А.Б.

Түпнұсқа тілі: Ағылшын

Басылған жылы: 2018

Криминaлиcтикa жәнe coт caрaптaмacы бoйыншa глоссарий – 96 б.

ISBN:978-601-04-3326-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Тaпaлoвa Р.Б. Ceмбиeв C.Ж. Дaубacoвa C.Ш. Aрaтұлы Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Судебная экспертиза (часть общая). 2-е изд., перераб.: учебно-практическое пособие в схемах – 96 с.

ISBN:978-601-04-3327-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Шакиров К.Н.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018