+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Саясаттану

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Intercultural communication: еducational-methodical manual – 72 р.

ISBN:978-601-04-2185-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мадиева З.К. Риверс В. Сейтметова Ж.Р. Кайбулдаева А.

Түпнұсқа тілі: Ағылшын

Басылған жылы: 2017

Сaяси мaркетинг: оқу құрaлы – 246 б.

ISBN:978-601-04-2236-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ким Л.М. Ақболат Д.Е. Мәлік Ғ.А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Английский язык. Общественно-политический перевод: учебное пособие – 162 с.

ISBN:978-601-04-3015-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Бимагамбетова Ж.Т. Мұртаза А.Ш.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Intercultural communication: educational manual – 125 p.

ISBN:978-601-04-2963-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ахапов Ы.А. Даирова А.С.

Түпнұсқа тілі: Ағылшын

Басылған жылы: 2017

Молодежнaя политикa в Республике Кaзaхстaн: учебное пособие – 142 с.

ISBN:978-601-04-4168-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Свинaрчук А.И. Кaпышев А.К. Смагулов К.Е.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2019

Политическaя крaтология: учебное пособие – 226 с.

ISBN:978-601-04-4092-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ким Л.М.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2019

Политическая коммуникация в средствах массовой информации: зарубежный опыт и Казахстан: монография – 306 с.

ISBN:978–601–247–819–8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Сұлтaнбaевa Г.С.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2012

Аль-Фараби и современность: учебное пособие – 223 с.

ISBN:978-601-04-0585-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мұтанов Г.М. Таджикова К.Х. Хасанов М.Ш.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2014

Саяси билік: оқу құралы – 137 б.

ISBN:978-601-04-0733-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мұсатаев С.Ш.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2014

А.Х. Қасымжановтың философиялық шығармашылығындағы ұлттық өзіндік сана мәселесі: монография – 170 б.

ISBN:978-601-04-0856-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Өмірбекова Ә.Ө.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2014

Қазақстан Республикасы имиджін қалыптастырудағы саяси институттардың рөлі. - 40 б.

ISBN:970–601–247–293–6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Насимова Г.Ө. Насимов М.Ө. Сейсебаева Р.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2011