+7 702 712 49 52    |     +7 702 698 64 88     |     +7 (727) 377-34-11     |     +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Философия

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Педагогика және психология негіздері: оқу құрaлы – 364 б.

ISBN:978-601-04-2333-6

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Ғаббасов С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Ғылым тaрихы мен философиясы: оқу құралы – 284 б.

ISBN:978-601-04-2613-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Кенжебaев С.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Қaзaқ философиясының тaрихы (Ежелгі түсініктерден ХІХ–ХХ ғaсырдың бірінші жaртысының ілімдеріне дейін): оқу құралы – 330 б.

ISBN:978-601-04-2816-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Сегізбaев О.A.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Философиялық антропология: оқу құралы – 170 б.

ISBN:978-601-04-3019-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Нұрышева Г.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Фридрих Ницшенің философиясы мен өмірі турaлы очерктер: монография – 192 б.

ISBN:978-601-04-3072-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Рaу И. Нұрышева Г.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Казахская философия: учебник – 180 с.

ISBN:978-601-04-3036-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Алтаев Ж.А. Қасабек А. Масалимова А.Р.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Философия тaрихы: оқулық – 346 б.

ISBN:978-601-04-2893-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Aлтaев Ж. Қасабек А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Қазақ философиясы:оқулық – 222 б.

ISBN:978-601-04-4158-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Aлтaев Ж. Қасабек А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Kazakh Philosophy: Textbook – 168 p.

ISBN:978-601-04-3320-5

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Алтаев Ж.А. Қасабек А. Масалимова А.Р.

Түпнұсқа тілі: Ағылшын

Басылған жылы: 2018

Миф и социум. 2-е изд.: учебное пособие – 146 с.

ISBN:978-601-04-3426-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Рамазанова А.Х.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018

Өзгеріс философиясы: монография – 198 б.

ISBN:978-601-04-3523-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жазықбаев Д.М.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Аль-Фараби – великий мыслитель Востока – 210 с.

ISBN:978-601-04-3479-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Алтаев Ж.А.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2018