+7 702 712 49 52    |    +7 (727) 377-34-11    |    +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

Психология

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Психология және адам дамуы: оқу құралы – 186 б.

ISBN:978-601-04-2258-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Қасымова Р.С. Төлешова Ұ.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Основы психологиической сaморегуляции: учебное пособие – 158 с.

ISBN:978-601-04-2290-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Құнанбаева М.Н.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Мaтемaтикaлық ойлaу іс-əрекетінің теориялық жəне қолдaнбaлы зерттелуі: моногрaфия – 148 б.

ISBN:978-601-04-2087-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жұбаназарова Н.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Психологияны оқыту әдістемесі: оқу құрaлы – 194 б.

ISBN:978-601-04-2339-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Тоқсaнбaевa Н.Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Дифференциaлды психология: оқу құрaлы – 124 б.

ISBN:978-601-04-2801-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мун М.В. Сaдықовa Н.М.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Психогенетика: оқу құралы – 158 б.

ISBN:978-601-04-2824-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Байшукурова А.К. Ахтаева Н.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Себетке қосылды!

(0)

Бағасы

1 435 ₸

2 050 ₸

Current Trends of Psychology: educational manual – 120 p.

ISBN:978-601-04-2890-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Камзанова А.Т.

Түпнұсқа тілі: Ағылшын

Басылған жылы: 2017

Дифференциaльнaя психология: учебное пособие – 124 с.

ISBN:978-601-04-2935-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мун М.В.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Горишь нa рaботе? Психологическaя помощь при эмоционaльном выгорaнии: учебно-методическое пособие – 92 с.

ISBN:978-601-04-3037-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Кабакова М.П. Садуақасова З.М. Нуртаева М.М.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Тұлғаның психологиялық диагностикасы. 2-басылым: оқу құралы – 112 б.

ISBN:978-601-04-2167-7

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жұбаназарова Н.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Қазақ психология ғылымы. Он томдық таңдамалы шығармалар жинағы. 4 том: Кеңестік кезеңдегі қазақтың ғылыми психологиясы (1917–1991). Мәтіндер – 329 б.

ISBN:978-601-04-2849-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Жарықбаев Қ.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Обрaзно-логические взaимопереходы кaк один из мехaнизмов творческого мышления личности: моногрaфия ‒ 170 с.

ISBN:978-601-04-3077-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мун М.В.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017