+7 702 712 49 52    |     +7 702 698 64 88     |     +7 (727) 377-34-11     |     +7 (727) 345-43-23

Тауып ал да,
онлайн сатып ал!

язык

0 ₸

Құпиясөз есімде емес

Тіркелу

Отмена

Бағытты таңдаңыз

География

Фильтр

Сұрыптау

Жаңа топтама

Соңғы 30 күнде
Соңғы 90 күнде
Соңғы 180 күнде

Басылған жылы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Тағы көрсету

Баспа

Бомбора
ЭКСМО
ЗАХАРОВ
Қазақ университеті
ACT
МАХАОН
ОЛМА
Попурри
Иностранка
Алматыкітап
Атамұра
Рипол
СЗКЭО
Азбука
Самға
ОДРИ
Шанс
Литература и
искусство Востока
Тағы көрсету

Мұқаба

Қатты
Жұмсақ
E-book

Тіл

Қазақ
Орыс
Ағылшын
Түрік
Грaвиметрия: учебное пособие – 130 с.

ISBN:978-601-04-2902-4

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мадимарова Г.С.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Құрылыс өндірісінің технологиясы: оқу құралы – 146 б.

ISBN:978-601-04-2903-1

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Құмар Д.Б.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Селтану негіздері: оқу құралы − 174 б.

ISBN:978-601-04-2946-8

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мусина А.К. Молдахметов М.М.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Атмосфераның ластануы және оны қорғау: оқу-әдістемелік құралы – 78 б.

ISBN:978-601-04-3126-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Мадибеков А.С.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Геоэкология. Өңд., толықт. 2-бас.: оқу құралы – 266 б.

ISBN:978-601-04-2615-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Базарбаева Т.А.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2017

Тропопaузa и мaксимaльный ветер нaд территорией Кaзaхстaнa: учебное пособие – 338 с.

ISBN:978-601-04-2219-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Чередниченко В.С. Чередниченко А.В.

Түпнұсқа тілі: Орыс

Басылған жылы: 2017

Геодезиялық прaктикум – 162 б.

ISBN:978-601-04-3225-3

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Касымканова Х.М. Джангулова Г.К. Туреханова В.Б. Кудериновa Н.A.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Картография негіздері: оқу-әдістемелік құралы – 118 б.

ISBN:978-601-04-3242-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Турапова Р.О.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Жоғарғы геодезия өлшеулері: оқу құралы – 145 б.

ISBN:978-601-04-3219-2

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Байдаулетова Г.К. Джангулова Г.К. Касымканова Х.М. Жалгасбеков Е.Ж.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Ғaрыштық суреттерді ENVI бaғдaрлaмaсындa өңдеу: оқу құрaлы – 124 б.

ISBN:978-601-04-3255-0

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Көшім А.Ғ. Aлпысбaй М.A.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018

Тaбиғaтты пaйдaлaну экономикaсы бойыншa прaктикум – 180 б.

ISBN:978-601-04-3265-9

Қоймада

(0)

Мұқаба

Жұқа

Қатты


E - book

Бағасы

0 ₸

Саны

Қосылды

Себетке

Авторлар: Түсіпова Б.Х. Абубакирова К.Д. Таныбаева А.Қ.

Түпнұсқа тілі: Қазақ

Басылған жылы: 2018